CLILC

 

Posts From Tachwedd, 2013

  • RSS

Archifau

Ystyried incwm o ynni adnewyddadwy 

Dydd Gwener, 22 Tachwedd 2013 Categorïau: Newyddion
Mae cynrychiolwyr byd llywodraeth leol a’r sector cyhoeddus ehangach wedi cwrdd mewn cynhadledd i astudio sut y gallan nhw godi incwm trwy ynni adnewyddadwy. Er 2010, mae cynghorau lleol a chyrff cyhoeddus cyffelyb eraill yn cael gwerthu unrhyw... darllen mwy
 

Mesur newydd i roi rhagor o dai ar gael 

Dydd Llun, 18 Tachwedd 2013 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA wedi croesawu Mesur ‘Tai’ Cymru (a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw) yn wir gyfle i alluogi pobl i gael gafael ar dai o safon. Dyma sylwadau’r Cynghorydd Dyfed Edwards, Llefarydd WLGA dros Faterion Tai: “Mae WLGA o blaid... darllen mwy
 

Cyflawni targed statudol cyntaf Cymru ym maes ailgylchu 

Dydd Gwener, 15 Tachwedd 2013 Categorïau: Newyddion
Mae cynghorau lleol Cymru wedi parhau â’u hanes o lwyddiant amgylcheddol trwy gyrraedd targed statudol cyntaf y wlad ym maes ailgylchu. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Gyfunol i bennu targedau statudol o’r fath pan gyflwynodd Llywodraeth... darllen mwy
 

Cytundeb newydd i gynghorau 

Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2013 Categorïau: Newyddion
Mae WLGA ac Un Llais Cymru wedi llofnodi cytundeb ffurfiol sy’n amlinellu sut y gallan nhw gydweithio i gynnal democratiaeth leol a gwella gwasanaethau cyhoeddus. Yn genedlaethol, bydd Un Llais Cymru ac WLGA yn cydweithio i annog cynghorau lleol ... darllen mwy
 

Cynhadledd am gartrefi gwag yng Nghymru 

Dydd Mercher, 06 Tachwedd 2013
Mae cynrychiolwyr cynghorau a sefydliadau tai o bob cwr o Gymru wedi cwrdd heddiw i drafod sut y gallan nhw lenwi cartrefi gwag i leddfu’r galw cynyddol am dai. Mae cynhadledd WLGA yn cyd-ddigwydd â chyhoeddi adroddiad gwerthuso prif fenter... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=11&year=2013&pageid=68&mid=909