CLILC

 

Posts From Hydref, 2018

  • RSS

Y cynni yn parhau i gynghorau 

Dydd Llun, 29 Hydref 2018 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae cynghorau Cymru yn parhau i archwilio goblygiadau cyllideb y DU ar hyn o bryd. Cynigir y mesurau canlynol gan CLlLC i helpu trethdalwyr ar draws Cymru. Mae’n hanfodol bod mwy o gyllid yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau craidd, yn enwedig... darllen mwy
 

Ymateb CLlLC i sylwadau yr Ysgrifennydd Cabinet 

Dydd Mercher, 24 Hydref 2018 Categorïau: Newyddion
Wrth ymateb i sylwadau yr Ysgrifennydd Cabinet Alun Davies AC, dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe), Dirprwy Arweinydd CLlLC: “Mae’r sylwadau gan yr Ysgrifennnydd Cabinet yn hynod o anffodus ac amhriodol, yn enwedig wrth gofio taw ef yw... darllen mwy
 

Tri o gynghorau Gogledd Cymru ar ‘waelod y domen’ setliad dros dro Llywodraeth Cymru 

Dydd Mawrth, 09 Hydref 2018 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Yn ymateb i’r setliad dros dro gan Lywodraeth Cymru heddiw, dywedodd Dirprwy Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint): “Mae’r setliad dros dro heddiw ymhell o fod yn ddigonol ar gyfer anghenion... darllen mwy
 

Cyllideb ‘bara menyn’, ond llywodraeth leol i gael y briwsion – unwaith eto 

Dydd Mawrth, 09 Hydref 2018 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae cyhoeddi’r setliad dros dro ar gyfer llywodraeth leol heddiw yn ganlyniad eithriadol o siomedig i gynghorau ar draws Cymru, gyda goblygiadau difrifol ar gyfer gwasanaethau lleol, Yn benodol, mae cynghorau wedi rhybuddio Llywodraeth Cymru ar y ... darllen mwy
 

Mwy o doriadau i wasanaethau lleol yng Nghymru 

Dydd Mawrth, 02 Hydref 2018 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae cyhoeddi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru heddiw yn cadarnhau ofnau y bydd gwasanaethau cyhoeddus lleol yn parhau i wynebu toriadau aruthrol ac y bydd miloedd o swyddi yn cael eu colli. Bydd gwasanaethau bara menyn ein cymunedau lleol, megis... darllen mwy
 

Prif Weithredwr CLlLC i ymddeol ar ôl 30 mlynedd mewn llywodraeth leol 

Dydd Mawrth, 02 Hydref 2018 Categorïau: Newyddion
Mae Prif Weithredwr CLlLC, Steve Thomas CBE, wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn wedi 30 mlynedd o weithio mewn llywodraeth leol a 15 mlynedd yn ei rôl bresennol. Wedi bod yn swyddog llywodraeth leol am flynyddoedd, ymunodd â... darllen mwy
 

CLlLC ac ADSS Cymru yn galw am gyllid gwasanaethau ataliol yn y Gyllideb Ddrafft 

Dydd Llun, 01 Hydref 2018 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Gyda Llywodraeth Cymru yn paratoi i gyhoeddi’r gyllideb ar ddydd Mawrth 2 Hydref 2018, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS) yn galw ar y llywodraeth i ddiogelu cyllid digonol ... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=10&year=2018&pageid=68&mid=909