CLILC

 

Posts From Hydref, 2017

  • RSS

Cynllun i annog cydweithio agosach gyda llywodraeth leol 

Dydd Llun, 30 Hydref 2017 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Heddiw, cyhoeddwyd y cynllun diweddaraf sy'n amlinellu sail perthynas newydd rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. Mae'r Cynllun Llywodraeth Leol yn edrych ar sut y bydd Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a'r gwasanaeth cyhoeddus ehangach ... darllen mwy
 

Newidiadau Llywodraeth Cymru i drefniadau cyllido Rhaglen Cefnogi Pobl 

Dydd Gwener, 27 Hydref 2017 Categorïau: Tai
Yn ymateb i gyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â threfniadau cyllid y Rhaglen Cefnogi Pobl, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd WLGA dros Gyllid: “Mae llywodraeth leol wedi ymrwymo i weithio gyda’n partneriaid i ... darllen mwy
 

WLGA yn galw am saib wrth gyflwyno Credyd Cynhwysol 

Dydd Iau, 26 Hydref 2017 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
Mae WLGA heddiw wedi mynegi pryder gyda’r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau, David Gauke AS, am brofiadau unigolion wrth hawlio budd-dal Credyd Cynhwysol. Gyda’r bwriad o symleiddio’r ddarpariaeth les yn y DU, mae’r broses o gyflwyno’r ... darllen mwy
 

Setliad Llywodraeth Leol – Ymosod Cyson ar llywodraeth leol yn parhau, meddai WLGA 

Dydd Mawrth, 10 Hydref 2017 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae’r setliad llywodraeth leol a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru yn parhau cyfnod o wyth mlynedd o ostyngiad mewn termau real i gyllid llywodraeth leol. Yng nghyd-destun llymder parhaus a maith, bydd cynghorau yn gweld y setliad yn hynod o anodd ... darllen mwy
 

Arweinydd WLGA yn dweud bod “Llymder yn syniad â dyfodol disglair tu cefn iddo” 

Dydd Mawrth, 03 Hydref 2017 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Dangosir gan gyhoeddiad cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru heddiw y bydd gwasanaethau cyhoeddus yn parhau i wynebu heriau sylweddol. Mae’r cynnydd a welir ar olwg gyntaf y gyllideb oherwydd cyfnewid o bortffolios gweinidogol eraill ac mae hyn yn... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=10&year=2017&pageid=68&mid=909