CLILC

 

Posts From Ionawr, 2012

  • RSS

Archifau

Ymateb WLGA i Adroddiad Blynyddol Estyn 

Dydd Mawrth, 31 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion
Meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae adroddiad blynyddol Estyn yn dangos bod trefn addysg Cymru yn tangyflawni er bod peth gwella a lle i fod yn obeithiol. Mae llwyddiannau yn y drefn ond mae digon o wendidau, hefyd. Mae adroddiad blynyddol Estyn... darllen mwy
 

Ymateb WLGA i ymchwil y BBC ynglŷn ag ymdopi i'r dirwasgiad. 

Dydd Llun, 30 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion
Meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae canfyddiadau'r ymchwil gomisiynodd y BBC yn tanlinellu pwysigrwydd statws 'Cydgyfeirio' i'r gorllewin a chymoedd y de o'i gymharu â statws 'Cystadleurwydd' i'r dwyrain ac ardaloedd eraill sydd wedi'u nodi'n... darllen mwy
 

WLGA yn croesawu cyhoeddiad am Fesur 'Gwasanaethau Cymdeithasol' 

Dydd Mawrth, 24 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion
Croesawodd y Cynghorydd Meryl Gravell (Sir Gâr), Llefarydd WLGA dros Ofal Cymdeithasol, ddatganiad y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol heddiw ynglŷn â Mesur 'Gwasanaethau Cymdeithasol'. Meddai: "Rydyn ni'n croesawu'n fawr ddatganiad ... darllen mwy
 

Siom i'r awdurdodau lleol yn sgol gostwng grantiau cludiant 

Dydd Mercher, 18 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion
Meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae awdurdodau lleol Cymru wedi’u siomi yn sgîl cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddoe y bydd yn gostwng y grant i gwmnïau sy’n cynnal gwasanaethau bysiau a Grant y Gwasanaethau Cludiant Lleol. Er bod hynny wedi’i... darllen mwy
 

Cyfuno gwasanaethau cymdeithasol cam dewr 

Dydd Llun, 09 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion
Mae'r bwriad i gyfuno gwasanaethau cymdeithasol Caerffili a Blaenau Gwent yn un o'r cynlluniau mwyaf o'r fath yn sector cyhoeddus Cymru, ac mae WLGA yn ei groesawu'n fawr. Mae Llywodraeth Cymru yn annog cynghorau Cymru i gydweithio â'i gilydd i... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=1&year=2012&pageid=68&mid=909