Cyfarfodydd gwleidyddol CLlLC

Gweler y dolenni isod i weld agenda, papurau a chofnodion pob cyfarfod. Cewch chi ragor o wybodaeth trwy’r dolenni ar y tu chwith.

Dyddiad Cyfarfodydd CLlLC Lleoliad

27/01/2023

Bwrdd Gweithredol CLlLC

Anghysbell

16/02/2023

Fforwm Gwledig CLlLC

Hybrid
24/02/2023

Bwrdd Gweithredol CLlLC

Anghysbell

31/03/2023

Cyngor CLlLC

Yn bersonol / Hybrid

20/04/2023

Pwyllgor Archwilio CLlLC

Hybrid
28/04/2023

Bwrdd Gweithredol CLlLC

Anghysbell

26/05/2023

Bwrdd Gweithredol CLlLC

Yn bersonol / Hybrid – Gorllewin Cymru

08/06/2023

Pwyllgor Archwilio CLlLC

Hybrid

 

Dyddiad Cyfarfodydd CLlLC Lleoliad
28/01/2022 Bwrdd Gweithredol dros Zoom
25/02/2022 Is-bwyllgor Rheoli dros Zoom
16/03/2022 Cyngor CLlLC dros Zoom
17/03/2022 Pwyllgor Archwilio dros Zoom
29/03/2022 Is-bwyllgor Rheoli dros Zoom
10/06/2022 Cyfarfod Rhagarweiniol yr Arweinydd

Un Rhodfa’r Gamlas, Caerdydd a thrwy Zoom

24/06/2022 Cyngor a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyfarfod Hybrid – Y Pafiliynau, Cwm Clydach, CF40 2XX a thrwy Zoom
30/09/2022

Bwrdd Gweithredol CLlLC

 
24/10/2022 Pwyllgor Archwilio CLlLC  
28/10/2022

Bwrdd Gweithredol CLlLC

 

17/11/2022

Fforwm Gwledig CLlLC

 
25/11/2022 Cyngor CLlLC  
09/12/2023

Is-bwyllgor Rheoli CLlLC 

 
16/12/2022 Bwrdd Gweithredol CLlLC  
Dyddiad Cyfarfodydd WLGA Lleoliad
29/01/2021 Bwrdd Gweithredu I'w gadarnhau
26/02/2021 Is-bwyllgor Rheoli I'w gadarnhau
05/03/2021 Cyfarfod Arbennig o'r Cyngor: Amrywiaeth mewn democratiaeth Ar Teams
26/03/2021 Cyngor Ar Teams
15/04/2021 Pwyllgor Archwilio Ar Teams
23/04/2021 Is-bwyllgor Rheoli Ar ZOOM
28/05/2021 Bwrdd Gweithredu Ar Teams
25/06/2021 Cyngor & 26ain Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ar Teams
16/07/2021 Bwrdd Gweithredu Ar ZOOM
24/09/2021 Bwrdd Gweithredu Ar ZOOM/Teams
07/10/2021 Pwyllgor Archwilio Ar ZOOM
22/10/2021 Bwrdd Gweithredu Ar ZOOM
26/11/2021 Cyngor

Ar ZOOM

16/12/2021 Is-bwyllgor Rheoli Ar ZOOM
Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
31/01/2020 Bwrdd Gweithredu CLlLC CLlLC, Caerdydd
28/02/2020 Is-bwyllgor Rheoli CLlLC CLlLC, Caerdydd
27/03/2020 Cyngor CLlLC (WEDI'U CANSLO) Siambr y Cyngor, CBS Conwy, Conwy
09/04/2020 Pwyllgor Archwilio CLlLC CLlLC, Caerdydd
24/04/2020 Is-bwyllgor Rheoli CLlLC (WEDI'U CANSLO) CLlLC, Caerdydd
22/05/2020 Bwrdd Gweithredu CLlLC (WEDI'U CANSLO) Gorllewin Cymru
26/06/2020 Cyngor CLlLC & Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol 25ain (WEDI'U CANSLO) I'w gadarnhau
17/07/2020 Bwrdd Gweithredu CLlLC (WEDI'U CANSLO) Canolbarth Cymru
25/09/2020 Cyngor CLlLC (WEDI'U CANSLO) Neuadd y Ddinas, Caerdydd
08/10/2020 Pwyllgor Archwilio CLlLC Microsoft Teams 
23/10/2020 Cyngor CLlLC & Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol 25ain Microsoft Teams
27/11/2020 Cyngor CLlLC

Microsoft Teams

17/12/2020 Is-bwyllgor Rheoli CLlLC (WEDI'U GOHIRIO) Microsoft Teams
Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
25/01/19 Bwrdd Gweithredu WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
22/02/19 Is-bwyllgor Rheoli WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
23/03/19 Cyngor Neuadd y Ddinas, Caerdydd
18/04/19 Pwyllgor Archwilio WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
03/05/19 Is-bwyllgor Rheoli WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
24/05/19 Bwrdd Gweithredu Cyngor Sir Ceredigion, Aberaeron
14/06/19 Cyngor Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 24ain Neuadd y Ddinas, Caerdydd
19/07/19 Bwrdd Gweithredu MRC, Llandrindod
27/09/19 Cyngor Neuadd y Ddinas, Caerdydd
10/10/19 Pwyllgor Archwilio WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
25/10/19 Bwrdd Gweithredu Gogledd Cymru
29/11/19 Cyngor Neuadd y Ddinas, Caerdydd
13/12/19 Is-bwyllgor Rheoli WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
26/01/18 Bwrdd Gweithredu WLGA, Caerdydd
23/02/18 Is-bwyllgor Rheoli WLGA, Caerdydd
23/03/18 Cyngor Neuadd y ddinas, Caerdydd
19/04/18 Pwyllgor Archwilio WLGA, Caerdydd
25/05/18 Bwrdd Gweithredu Ceredigion
29/06/18 Cyngor 23 AGM Venue Cymru, Llandudno
19/07/18 Bwrdd Gweithredu Llandrindod Wells
28/09/18 Cyngor WLGA Neuadd y Sir, Caerdydd
11/10/18 Pwyllgor Archwilio WLGA, Caerdydd
26/10/18 Bwrdd Gweithredu Cyngor Sir y Fflint
30/11/18 Cyngor WLGA Canolfan Novotel, Caerdydd
13/12/18 Is-bwyllgor Rheoli

Cyfarfod wedi'i ddileu

Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
14/12/17 Is-bwyllgor Rheoli Cyfarfod wedi’i ddileu
24/11/17 Cyngor WLGA Neuadd y Sir, Caerdydd
27/10/17 Bwrdd Gweithredu Cyngor Sir y Fflint
05/10/17 Pwyllgor Archwilio WLGA, Caerdydd
29/09/17 Cyngor WLGA Neuadd y Sir, Caerdydd
20/07/17 Bwrdd Gweithredu WLGA, Caerdydd
23/06/17 Cyngor WLGA 22nd AGM Neuadd y ddinas, Caerdydd
31/03/17 Cyngor WLGA Neuadd y ddinas, Caerdydd
24/02/17 Pwyllgor Cydlynu WLGA Llandrindod Wells
26/01/17 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA Cyfarfod wedi’i ddileu
Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
15/12/16 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd
25/11/16 Pwyllgor Cydlynu WLGA Caerdydd
04/11/16 Cyngor WLGA Neuadd y Sir, Caerdydd
30/09/16 Pwyllgor Cydlynu WLGA Cyngor Sir Ceredigion, Aberaeron
14/07/16 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd
01/07/16 Cyngor WLGA 21st AGM Neuadd y ddinas, Caerdydd
27/05/16 Pwyllgor Cydlynu WLGA Cyngor Sir y Fflint
24/03/16 Pwyllgor Cydlynu WLGA Llandrindod Wells
21/01/16 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd
Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
17/12/15 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd
27/11/15 Cyngor WLGA Neuadd y ddinas, Caerdydd
30/10/15 Pwyllgor Cydlynu WLGA MRC Llandrindod Wells
25/09/15 Cyngor WLGA Neuadd y ddinas, Caerdydd
16/07/15 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Cardiff
19/06/15 WLGA 20th AGM Abertawe-Neuadd Brangwyn
22/05/15 Pwyllgor Cydlynu WLGA Cyngor Sir Ceredigion
16/04/15 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd
27/03/15 Pwyllgor Cydlynu WLGA Cyngor Sir y Fflint
27/02/15 Cyngor WLGA Neuadd y ddinas, Caerdydd
15/01/15 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30