Is-bwyllgor Rheoli CLlLC

Mae’r is-bwyllgor hwn wedi’i sefydlu trwy Gyngor CLlLC, hefyd.  Ei aelodau yw’r Llywydd a’i ddirprwyon, yr Arweinydd a’i ddirprwyon yntau ynghyd ag arweinyddion yr amryw gylchoedd gwleidyddol achrededig.  Diben yr is-bwyllgor yw ystyried adroddiadau’r Prif Weithredwr am faterion rheoli yn ogystal â phenderfynu ar faterion hyrwyddo polisïau CLlLC. 

Y Cyng Andrew Morgan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Llafur
Y Cyng Rob Stewart Cyngor Abertawe Llafur
Y Cyng Huw David Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-ybont ar Ogwr Llafur
Y Cyng Dyfrig Siencyn  Cyngor Gwynedd  Plaid Cymru
Y Cyng Charlie McCoubrey Cyngor Bwrdeistref Siriol Conwy Annibynnol
Y Cyng Jane Mudd Cyngor Dinas Casnewydd Llafur
Y Cyng Mark Pritchard Cyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam Annibynnol 
Y Cyng Llinos Medi

Cyngor Sir Ynys Môn 

Plaid Cymru 
Y Cyng Lis Burnett Cyngor Bro Morgannwg Plaid Cymru
     

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30