Rhaglen Gwelliant CLlLC

Mae Rhaglen Gwelliant CLlLC wedi cael ei chymeradwyo gan arweinwyr a’i chefnogi gan brif weithredwyr trwy Gymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru.

 

Mae’r rhaglen gwelliant yn ystod 2021-22 yn cynnwys dwy elfen:

 

  1. cynnig cyffredinol ar gael i bob Cyngor - yn canolbwyntio ar adeiladu capasiti corfforaethol cryf a galluogrwydd gyda Chynghorau o dan bedwar blaenoriaeth cyd-ddibynnol:
  1. cynnig wedi’i dargedu ar gyfer y cynghorau hynny sydd angen cefnogaeth fwy dwys a phenodol i’w helpu i wella agweddau o’u busnes.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cymorth, cysylltwch â Jo Hendy:

jo.hendy@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30