Pwyllgor Archwilio CLlLC

Cyngor CLlLC sy’n penodi cadeirydd ac aelodau’r pwyllgor hwn.  Maen nhw’n atebol i Fwrdd Gweithredu CLlLC.  Mae gan y pwyllgor o leiaf bum aelod ac mae’i rôl a’i gyfrifoldebau wedi’u hamlinellu ym mharagraff 11 Cyfansoddiad CLlLC.

Y Cyng Linda Evans (Cadeirydd) Cyngor Sir Caerfyrddin Plaid Cymru
Y Cyng Anthony Hunt Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen Llafur
Y Cyng Bernie Attridge Cyngor Sir y Fflint Annibynnol
Y Cyng Eluned Stenner  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Llafur
Y Cyng Maureen Webber Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Llafur
Y Cyng Jason McLellen (Dirprwy ar gyfer Y Cyng Anthony Hunt) Cyngor Sir Ddinbych  Llafur

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30