Arweinydd CLlLC

Y Cyng Andrew Morgan OBE

  Llafur

 

 

 

 

 

 

 

Dirprwy Arweinydd CLlLC

Y Cyng Rob Stewart

Llafur

 

 

 

Y Cyng Mark Pritchard

Arweinydd grŵp - Annibynwyr

Y Cyng Andrew Morgan OBE

Arweinydd grŵp - Llafur

Y Cyng Llinos Medi

Arweinydd grŵp - Plaid Cymru

 

 

 

 

 

Llywydd CLlLC

Y Cyng Huw David OBE

Labour

Y Cyng Charlie McCoubrey

Is-Lywydd WLGA - Annibynwyr

Y Cyng Jane Mudd
Is-Lywydd - Llafur
Y Cyng Dyfrig Siencyn
Is-Lywydd - Plaid Cymru
 

Llefarwyr CLlLC


 

Cyllid

Y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen)

Y Cynghorydd Stephen Thomas (Blaenau Gwent)

Y Cynghorydd Mark Pritchard (Wrecsam)

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn (Gwynedd)

 

Digidol ac Arloesi

Y Cynghorydd Jane Mudd (Casnewydd)

Y Cynghorydd Neil Prior (Sir Benfro)

Y Cynghorydd Clive Davies (Ceredigion)

 

Yr Economi

Y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe)

Y Cynghorydd Huw Thomas (Caerdydd)

Y Cynghorydd Jason McLellan (Sir Ddinbych)

Y Cynghorydd Robin Williams (Ynys Môn)

 

Gwledig

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn (Gwynedd)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Bro Morgannwg)

Y Cynghorydd James Gibson-Watt (Powys)

 

Gweithlu

Y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen)

Y Cynghorydd Jane Gebbie (Pen-y-Bont ar Ogwr)

Y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe)

Y Cynghorydd Carwyn Jones (Ynys Môn)

 

Cyfiawnder Cymdeithasol

Diogelwch cymunedol – y Cynghorydd Jane Mudd (Casnewydd)

Tân ac Achub – y Cynghorydd Lis Burnett (Bro Morgannwg)

Y Lluoedd Arfog – y Cynghorydd Lis Burnett (Bro Morgannwg)

Ymfudo – y Cynghorwyr Mary Ann Brocklesby (Sir Fynwy), Nia Wyn Jeffreys (Gwynedd), y Cynghorydd Jason McLellan (Sir Ddinbych) 

Cydraddoldeb – y Cynghorwyr Mary Ann Brocklesby (Sir Fynwy), Nia Wyn Jeffreys (Gwynedd), y Cynghorydd Jason McLellan (Sir Ddinbych)

 

Newid yn yr Hinsawdd

Y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf)

Y Cynghorydd Andrea Lewis (Abertawe) Tai

Y Cynghorydd Keith Henson (Ceredigion)

Y Cynghorydd Geraint Thomas (Merthyr Tudfil)

Y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby (Sir Fynwy)

 

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Y Cynghorydd Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr)

Y Cynghorydd Llinos Medi (Ynys Môn)

Y Cynghorydd Charlie McCoubrey (Conwy)

Y Cynghorydd Norma Mackie (Caerdydd)

 

Addysg a'r Gymraeg

Y Cynghorydd Ian Roberts (Sir y Fflint)

Y Cynghorydd Deb Davies (Casnewydd)

Y Cynghorydd Darren Price (Caerfyrddin)

 

Iechyd Cyhoeddus a Gwasanaethau Rheoleiddio

Y Cynghorydd Stephen Thomas (Blaenau Gwent)

Y Cynghorydd Mathew Vaux (Ceredigion)


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30