Arweinydd WLGA

Y Cyng Andrew Morgan

Llafur

 

 

 

 

 

 

 

Dirprwy Arweinydd WLGA

Y Cyng Rob Stewart

Llafur

 

 

 

Y Cyng Richard John

Arweinydd grŵp - Ceidwadwyr

Y Cyng Hugh Evans OBE

Arweinydd grŵp - Annibynwyr

Y Cyng Andrew Morgan

Arweinydd grŵp - Llafur

Y Cyng Emlyn Dole

Arweinydd grŵp - Plaid Cymru

 

 

 

Llywydd WLGA

Y Cyng Huw David

Labour

Y Cyng Julian Thompson-Hill

Is-Lywydd WLGA - Ceidwadwyr

Y Cyng Ray Quant MBE
Is-Lywydd - Annibynwyr
Y Cyng Jane Mudd
Is-Lywydd - Llafur
Y Cyng Emlyn Dole
Is-Lywydd - Plaid Cymru

Llefarwyr a Dirprwy Lefarwyr WLGA

Llefarydd:

Diogelwch Cymunedau

Y Cyng Neil Moore

Dirprwy Llefarydd:

Diogelwch Cymunedau

Y Cyng Nigel Smith

Dirprwy Llefarydd:

Diogelwch Cymunedau (Lluoedd Arfog)

Y Cyng Maureen Webber

 

 

Llefarydd:

Materion Diwylliannol, Ymwelwyr a Chwaraeon

Y Cyng Huw Thomas

Dirprwy Llefarydd:

Materion Diwylliannol, Ymwelwyr a Chwaraeon

Y Cyng Peter Hughes Griffiths

Llefarydd:

Rheoli Datblygiad a Chynllunio

Y Cyng David Jenkins

Dirprwy Llefarydd:

Rheoli Datblygiad a Chynllunio

Y Cyng Ben Gray

 
 
 

Llefarydd:

Materion digidol ac arloesi

Y Cyng Jane Mudd

Dirprwy Llefarydd:

Materion digidol ac arloesi

Y Cyng Neil Prior

Dirprwy Llefarydd:

Materion digidol ac arloesi

Y Cyng Clive Davies

Llefarydd:

Perthnasau Rhynglywodraethol y DU a Chodi’r Gwastad

Y Cyng Richard John

 
 
 

Llefarydd:

Datblygu Economaidd, Mewnfuddsoddi ac Ynni

Y Cyng Rob Stewart

Dirprwy Llefarydd:

Datblygu Economaidd, Mewnfuddsoddi ac Ynni

Y Cyng Paul Miller

Dirprwy Llefarydd:

Datblygu Economaidd, Mewnfuddsoddi ac Ynni

Y Cyng Goronwy Edwards

Dirprwy Llefarydd:

Datblygu Economaidd, Mewnfuddsoddi ac Ynni

Y Cyng Rob Bevan

Dirprwy Llefarydd:

Datblygu Economaidd, Mewnfuddsoddi ac Ynni

Y Cyng Ellen ap Gwynn 

Llefarydd:

Addysg

Y Cyng Ian Roberts

Dirprwy Llefarydd:

Addysg

Y Cyng Ellen ap Gwynn

Llefarydd:

Cyflogaeth a medrau

Y Cyng Emlyn Dole

Dirprwy Llefarydd:

Cyflogaeth a medrau

Y Cyng Julian Thompson Hill

Llefarydd:

Cydraddoldeb, Gwrthdlodi ac Ymfudo

Y Cyng Jane Mudd

Dirprwy Llefarydd:

Cydraddoldeb, Gwrthdlodi ac Ymfudo

Y Cyng Susan Elsmore

Dirprwy Llefarydd:

Cydraddoldeb, Gwrthdlodi ac Ymfudo

Y Cyng Louise Gibbard

Dirprwy Llefarydd:

Cydraddoldeb, Gwrthdlodi ac Ymfudo

Y Cyng Nia Jeffreys 

Llefarydd:

Cyllid ac adnoddau

Y Cyng Anthony Hunt

Dirprwy Llefarydd:

Cyllid ac adnoddau

Y Cyng Carol Clement-Williams

Llefarydd:

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Y Cyng Llinos Medi

Dirprwy Llefarydd:

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Y Cyng Ray Quant MBE

Llefarydd:

Gofal iechyd a chymdeithasol

Y Cyng Huw David

Dirprwy Llefarydd:

Gofal iechyd a chymdeithasol (Oedolion)

Y Cyng Susan Elsmore

Dirprwy Llefarydd:

Gofal iechyd a chymdeithasol (Plant)

Y Cyng Llinos Medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llefarydd:

Iechyd meddwl ac Lles

Y Cyng Lis Burnett

Dirprwy Llefarydd:

Iechyd meddwl ac Lles

Y Cyng Christine Jones

Dirprwy Llefarydd:

Iechyd meddwl ac Lles

Y Cyng Lisa Mytton

 

 

 

Llefarydd:

Tai

Y Cyng Andrea Lewis

Dirprwy Llefarydd:

Tai

Y Cyng Nigel Smith

 

 

 

Llefarydd:

Gwella

Y Cyng Hugh Evans OBE

Dirprwy Llefarydd:

Gwella

Y Cyng Neil Prior

Cyd-Llefarydd:

Iechyd y cyhoedd a gwasanaethau rheoleiddio

Y Cyng Neil Moore

Cyd-Llefarydd:

Iechyd y cyhoedd a gwasanaethau rheoleiddio

Y Cyng Dafydd Meurig

 

Cyd-Llefarydd:

Materion cefn gwlad

Y Cyng Rosemarie Harris

Cyd-Llefarydd:

Materion cefn gwlad

Y Cyng Dyfrig Siencyn

Dirprwy Llefarydd:

Materion cefn gwlad

Y Cyng Sara Jones

 

 

 

Llefarydd:

Cludiant, yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd

Y Cyng Andrew Morgan

Diprwy Llefarydd:

Cludiant, yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd (Seilwaith Trafnidiaeth)

Y Cyng Edward Latham

Dirprwy Llefarydd:

Cludiant, yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd (Gwastraff, Amddiffynfeydd Arfordirol a Llifogydd)

Y Cyng Ray Quant MBE

Llefarydd:

Y Gymraeg

Y Cyng Ellen ap Gwynn

Llefarydd:

Gweithlu

Y Cyng Philippa Marsden

Dirprwy Llefarydd:

Gweithlu

Y Cyng Maureen Webber

 

 

 

 

Cynrychiolydd CLlLC:

Bwrdd Cynghori Gweithredol CLlL

Y Cyng Rob Stewart

Dirprwy Gynrychiolydd CLlLC:

Bwrdd Cynghori Gweithredol CLlL

Y Cyng Neil Prior

 

 

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30