Crynodebau Data Gwastraff

Taenlen gynhwysfawr yw Crynodebau Data Gwastraff a gynhyrchwyd ar y cyd gan WLGA a WRAP.

Mae’n cynnwys ystod eang o ddata gweithredol a pherfformiad ynghylch rheoli gwastraff o awdurdodau lleol ac mae wedi’i drefnu yn unol â’r pennawd canlynol:   

  1. Cyflwyniad
  2. Casgliadau - Crynodeb o'r wybodaeth
  3. Seilwaith Casglu Gwastraff
  4. Data am Wastraff Preswyl a Dibreswyl
  5. Data am Gyllid Gwastraff
  6. Data Gweithredol
  7. Data Demograffig Allweddol

Mae’r data wedi’i gasglu o ffynonellau niferus gan gynnwys Adroddiadau Cyllid Gwastraff y Rhaglen Gwella Gwastraff, WDF, adroddiadau meincnodi a WRAP.

Mae'r Crynodebau Data Gwastraff ar gael i swyddogion awdurdodau leol yn unig o'r Hyb Meincnodi Ariannol Gwasanaethau Gwastraff Hwb. Cliciwch ar y ddolen yma am cyfarwyddiadau ymuno i'r hyb.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30