Ein blaenoriaethau

Cynllun Busnes CLlLC 2021-22

Themâu blaenoriaeth CLlLC ar gyfer 2021-22 yw: 

 

  1. Cefnogi ymateb ac adferiad cynghorau i COVID-19
  2. Arweinyddiaeth Leol, Rhyddid a Hyblygrwydd
  3. Cyllid
  4. Dysgu Gydol Oes, Iaith a Diwylliant,
  5. Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  6. Tai a Diogelwch Cymunedol
  7. Adfywio ac Amgylchedd Cryf
  8. Gwarchod Y Cyhoedd a Chynllunio Rhag Argyfwng

Strategaeth Corfforaethol CLlLC 2019-22

Mae dull sefydliadol a strategol CLlLC wedi cyhoeddi mewn Strategaeth Corfforaethol newydd, sydd yn crynhoi sut rydym yn gweithio, ein gwerthoedd, ein nodau ac blaenoriaethau, ein sefydliad ac ein staff.


Adroddiad Blynyddol CLlLC 2022-23

Adroddiad Blynyddol CLlLC dros gyfnod Gorffennaf 2022 hyd Mehefin 2023.Yn aros cyfieithiad..


Sicrhau Adnoddau i Wasanaethau Lleol 2020-21 - Mae ein cymunedau yn dibynnu ar lywodraeth leol

Mae ein cymunedau i gyd yn dibynnu ar wasanaethau lleol hanfodol. O ysgolion i gasglu biniau, gofal cymdeithasol i drafnidiaeth, tai i wasanaethau hamdden, mae nhw’n sylfaen i’n holl fywydau o ddydd-i-ddydd. Ond mae llywodraeth leol wedi colli dros £1bn ers cychwyn cynni ddegawd yn ôl, yn ei gwneud hi’n fwy anodd pob blwyddyn i gynghorau i barhau i ddarparu dros 700 o wasanaethau lleol gwerthfawr. Trwy weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddiogelu setliad cyllid teg i lywodraeth leol, byddai gwasanaethau lleol hanfodol yn gallu cyfrannu llawer mwy i lesiant ein cymunedau.

 

Sicrhau Adnoddau i Wasanaethau Lleol 2020-21 - Adroddiad llawn

Sicrhau Adnoddau i Wasanaethau Lleol 2020-21 - Dalen grynodeb


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30