Disgrifiadau o rolau Cynghorwyr

Mae WLGA a'r awdurdodau wedi llunio disgrifiadau o amryw rolau cynghorwyr. Mae'r disgrifiadau'n berthnasol i bob awdurdod ac rydyn ni'n eu cyflwyno'n hawgrymiadau yn hytrach na chyfarwyddiadau. Mae'r disgrifiadau'n amlinellu cyfrifoldebau a swyddogaethau cynghorydd. Dyma'r rolau sydd dan sylw:

 

 1. Aelod Etholedig
 2. Arweinydd(a Dirprwy)
 3. Aelod Cabinet
 4. Cadeirydd y Cyngor
 5. Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
 6. Aelod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
 7. Cadeirydd y Pwyllgor Rheoleiddio
 8. Aelod y Pwyllgor Rheoleiddio
 9. Cadeirydd y Pwyllgor Safonau
 10. Aelod y Pwyllgor Safonau
 11. Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
 12. Aelod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
 13. Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu
 14. Aelod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu
 15. Arweinydd yr Wrthblaid
 16. Arweinydd Grŵp Gwleidyddol
 17. Diben a Rôl yr Aelod Eiriolwr 
 18. Disgrifiad o Rôl yr Aelod Eiriolwr

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan: Sarah Titcombe

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30