Cysylltwch â ni
  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol Rhodfa Drake Caerdydd, CF10 4LG

  029 2046 8600
  E-bost: enquiries@WLGA.GOV.UK
  Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30

 
Meysydd Parcio Canol Dinas Caerdydd 

Ni fydd swyddfa CLlLC y gallu cadw llefydd parcio, ond mae meysydd parcio yng nghanol y ddinas, gyda Stryd Pellett dim ond 2 funud i ffwrdd o’r swyddfa, a hefyd gallwch barcio yn John Lewis neu yng nghanolfan siopa Dewi Sant. Yn ogystal â hyn, cewch barcio ar Ffordd Schooner gyda thalu ag arddangos. Mae gorsaf trên Caerdydd Canolog 5 munud i ffwrdd a gorsaf drên Stryd y Frenhines 10 munud i ffwrdd.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30