Cynllun Benthyciadau Gwella Cartrefi

Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r awdurdodau lleol sydd wedi datblygu Cynllun Benthyciadau’r Gwella Cartrefi er mwyn cynnig i unigolion a chwmnïau arian ychwanegol a fydd yn eu helpu i wella cartrefi fel y bydd rhagor o gartrefi o safon ar gael. Bydd y cynllun yn defnyddio £10 miliwn sydd ar gael i’r awdurdodau lleol trwy Lywodraeth Cymru ar gyfer benthyciadau gwella cartrefi.


Dolenni:

(Bydd rhai dolenni yn agor yn Saesneg)


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jim Mckirdle

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30