Cydlynydd Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Rôl

Mae’r Cydlynydd Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru yn cefnogi awdurdodau lleol yng Nghymru i sicrhau bod teuluoedd sy’n ailsefydlu yn cael mynediad i ddosbarthiadau Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill er mwyn hybu integreiddio i gymunedau lleol. Mae gan Llywodraeth Cymru Bolisi ESOL s’yn sicrhau bod dosbarthiadau ar gael am ddim ond ble mae dosbarthiadau wedi gor-danysgrifio, neu ddim ar y lefel gywir, bydd y Cydlynydd yn helpu awdurdodau lleol i gomisiynu darpariaeth Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill pwrpasol, neu’n annog darparwyr i ymestyn y cynnig yn y meysydd hynny. 

Mae Cydlynwyr ESOL yn cwrdd yn rheolaidd i rannu syniadau ac arfer gorau, fel cefnogaeth ar lein gan y Cyngor Prydeinig a Excellence Gateway, yn ogystal ag amlygu adnoddau i  gefnogi gwirfoddolwyr, a  chefnogaeth ESOL a ddarperir gan NATECLA, er enghraifft.

Cydnabyddir mewn rhai ardaloedd bod y gallu i siarad Cymraeg yn gallu bod o gymorth ar gyfer integreiddio a dod o hyd i waith, a gall ffoaduriaid ofyn am gefnogaeth i gael mynediad i dosbarthiadau Cymraeg, os dymunent.

Mae’r Cydlynydd Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill hefyd yn weithgar yn helpu awdurdodau lleol i wella’r siwrnai i gyflogaeth i deuluoedd ac yn gweithio gyda phartneriaid, fel Hyb REACH+ ESOL yn ardaloedd gwasgariad Cymru, a phartneriaid eraill ar draws Cymru a’r DU.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Erica Williams - Cydlynydd ESOL

Ffôn: 02920 468518 neu 07436 034913 Ebost: erica.williams@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30