Ymchwiliadau pwyllgorau 2019

Ymchwiliad ar hawliau plant yng Nghymru

Tystiolaeth WLGA - Medi 2019

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad byr y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar hawliau plant yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad i eiddo gwag

Tystiolaeth WLGA / Panel Arbenigol Cymru Gyfan ar Dai yn y Sector Preifat - Gorffennaf 2019

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Panel Arbenigol Cymru Gyfan ar Dai yn y Sector Preifat i ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedauto i eiddo gwag. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 3 Gorffennaf 2019 Agorwch y ddolen yma

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Tystiolaeth WLGA - Mehefin 2019

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Cyllid i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 5 Mehefin 2019 Agorwch y ddolen yma

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Tystiolaeth WLGA - May 2019

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad byr Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru, 'Gwella trafnidiaeth gyhoeddus'.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE 

Tystiolaeth WLGA - May 2019

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i waith dilynol y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad i ddarparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru - Mai 2019

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i ddarpariaeth gofal iechyd a gofal cymdeithasol yng ngharchardai Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad i iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu

Tystiolaeth WLGA - Mawrth 2019

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad byr y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad ynghylch datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol

Tystiolaeth WLGA - Ionawr 2019

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ynghylch datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30