Ymchwiliadau pwyllgorau 2016

Ymchwiliad - Ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Tystiolaeth WLGA - Tachwedd 2016

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau y Cynulliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru. Gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 15 Rhagfyr 2016 (Eitem 2) Agor dolen

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Ymchwiliad - Paratoadau ar gyfer gaeaf 2016–17

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Tystiolaeth WLGA / ADSS Cymru - Medi 2016

Tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac ADSS Cymru i ymchwiliad Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad ynglŷn i baratoadau ar gyfer gaeaf 2016–17.

Mae rhagor ar wefan y Cynulliad yma


Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30