Byddwch yn Gynghorydd. Sicrhewch mai chi yw'r Newid.

  • Pa mor agos at eich calon yw eich cymuned leol?
  • Hoffech chi newid unrhyw beth?
  • Ydych chi’n barod i wneud penderfyniadau anodd?

 

Beth am amlygu'r hyn sy'n bwysig i chi drwy fod yn gynghorydd lleol:

Ewch i'n gwefan 'Byddwch yn Gynghorydd. Sicrhewch mai chi yw'r Newid.' 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30