Cyfansoddiad WLGA

Enw a natur y Gymdeithas

Nod

Amcanion a phwerau’r Gymdeithas

Ieithoedd a gwybodaeth

Y Cyngor

Aelodau’r Cyngor

Pleidleisio yn ystod cyfarfodydd y Cyngor

Cylchoedd gwleidyddol

Bwrdd Gweithredu

Deiliaid swyddi

Pwyllgor Archwilio

Is-bwyllgor Rheoli

Cylchoedd a phwyllgorau ymgynghorol

Cylchoedd rhanbartho

Aelodau cyswllt 

Cynrychiolwyr mewn cyrff allanol 

Cyfarfodydd y Cyngor a’u gweithdrefnau

Rhybudd o gynnig

Cyfarfodydd arbennig

Datgan buddiannau 

Trefniadau cytundebol ar ran y Gymdeithas 

Prif weithredwr a staff

Cymorth i gylchoedd gwleidyddol

Lwfansau’r aelodau

Materion ariannol

Gadael y Gymdeithas

Diddymu’r Gymdeithas

Newid y Cyfansoddiad

Cymdeithas Llywodraeth Leol

Amhleidioldeb y staff

Datganiadau cyhoeddus

 

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30