Cyfansoddiad WLGA

Cynnwys 

 • Enw a natur y Gymdeithas
 • Nod
 • Amcanion a phwerau’r Gymdeithas
 • Hygyrchedd
 • Y Cyngor
 • Aelodau’r Cyngor
 • Pleidleisio yn ystod cyfarfodydd y Cyngor
 • Cylchoedd gwleidyddol
 • Bwrdd Gweithredu
 • Deiliaid swyddi
 • Pwyllgor Archwilio
 • Is-bwyllgor Rheoli
 • Cylchoedd a phwyllgorau ymgynghorol
 • Cylchoedd rhanbarthol
 • Aelodau cyswllt 
 • Cynrychiolwyr mewn cyrff allanol 
 • Cyfarfodydd y Cyngor a’u gweithdrefnau
 • Rhybudd o gynnig
 • Cyfarfodydd arbennig
 • Ymddygiad yn ystod cyfarfodydd 
 • Datgan buddiannau 
 • Trefniadau cytundebol ar ran y Gymdeithas 
 • Prif weithredwr a staff
 • Cymorth i gylchoedd gwleidyddol
 • Lwfansau’r aelodau
 • Materion ariannol
 • Gadael y Gymdeithas
 • Diddymu’r Gymdeithas
 • Newid y Cyfansoddiad
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol
 • Amhleidioldeb y staff
 • Datganiadau cyhoeddus

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30