Cyfarfod timau ifanc i hybu gwaith ieuenctid

Dydd Mawrth, 28 Mehefin 2016

Bydd timau ifanc o bob cwr o Gymru yn cwrdd ym Mhowys heddiw yn rhan o raglen genedlaethol sydd wedi’i threfnu i hybu gwaith ieuenctid.

Mae WLGA wedi cydlynu achlysur cenedlaethol y datblygu timau ar y cyd â Brigâd 160 yn Aberhonddu a Thîm Estyn Braich Cymru. Bydd tua chwe thîm ac 80 o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau i ddysgu medrau pwysig megis arwain, cydweithio, cyfathrebu, datrys problemau a llywio. 

Mae’r achlysur, sy’n digwydd bob blwyddyn yng Ngwersyll Hyfforddi Cwrt-y-Gollen, yn rhan o Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016, cyfres o weithgareddau i hyrwyddo cyfraniad hanfodol gwasanaethau ieuenctid at fywydau pobl ifanc.

Meddai’r Cynghorydd Ali Thomas OBE (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd Addysg WLGA:

“Mae’r achlysur yma’n crynhoi hanfod gwaith ieuenctid – cyfle i bobl ifanc ddysgu nifer o fedrau pwysig mewn lle diogel a chael tipyn o hwyl, ennill achrediaeth a gwella eu gobeithion hefyd.”

“Mae gwasanaethau ieuenctid y cynghorau lleol yn cyfrannu’n fawr at fywydau dros 106,450 o bobl ifanc yng Nghymru. Yn ystod 2014-15, enillodd 12,400 ohonyn nhw achrediaeth sydd wedi’i chydnabod ledled y deyrnas.”

“Mae gweithwyr ieuenctid yn helpu i feithrin hyder a datblygu medrau y bydd eu heisiau ar bobl ifanc yn y dyfodol, gan gynnig amrywiaeth helaeth o weithgareddau ym mhob bro i gadw pobl ifanc yn brysur. Wrth wneud hynny, maen nhw’n effeithio ar fywydau pobl ifanc – a’r gymuned ehangach – er gwell.”

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd pob un o’r bobl ifanc a ddaw i weithgareddau yr wythnos yma yn mwynhau’r profiad ac yn parhau i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn eu hardaloedd wedyn.”

DIWEDD 

Nodiadau i olygyddion:

  • Bydd Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016 rhwng 23ain a 30ain Mehefin. Diben yr wythnos yw hybu dealltwriaeth a chymorth ehangach ar gyfer gwaith ieuenctid, hybu delweddau cadarnhaol o bobl ifanc a dathlu llwyddiant gwaith ieuenctid ymhlith yr ifainc.
  • Bydd achlysur cenedlaethol y datblygu timau ddydd Mawrth 28ain Mehefin rhwng 10:00 a 3:30 yng Ngwersyll Hyfforddi Cwrt-y-Gollen, Crughywel, Powys.
Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30