Diolch i staff y cynghorau am weinyddu etholiadau

Dydd Gwener, 06 Mai 2016

Mae WLGA wedi diolch i swyddogion etholiadol a gweithwyr eraill y cynghorau lleol am weinyddu prosesau ethol aelodau’r Cynulliad a’r comisiynwyr dros faterion plismona a throseddu yn dda.

Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr WLGA:

“Diolch i’r swyddogion etholiadol a miloedd o weithwyr eraill yn y cynghorau lleol am dderbyn a chyfrif pleidleisiau ledled y wlad a gofalu bod y broses ddemocrataidd wedi mynd rhagddi’n briodol.”

“Rhaid paratoi am fisoedd ar gyfer diwrnod pleidleisio a chan fod tipyn o wleidydda yn ystod y cyfnod hwnnw, fydd gwaith o’r fath byth yn hawdd.  Dim ond o drwch blewyn mae rhai ymgeiswyr wedi ennill, a phan fo’r cystadlu’n ffyrnig, bydd rôl hanfodol i’r rhai sy’n paratoi ar gyfer etholiad ac yn gweinyddu prosesau derbyn a chyfrif pleidleisiau fel y gall pobl ymddiried yn y canlyniad terfynol.”

“Mae llawer o swyddogion wedi gweithio drwy’r nos hyd oriau mân y bore i ofalu bod y canlyniadau wedi’u cyhoeddi yn ddiymdroi.  Felly, fe hoffen ni ddiolch iddyn nhw am eu hymdrechion ac awgrymu y dylen nhw gael cwsg maen nhw’n ei haeddu’n llawn.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30