CLILC

 

Polisi Diogelu Data

Mae CLlLC yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol am staff ac unigolion fel rhan o’r gwasanaethau mae’n eu darparu drwy ei threfniadau  gwneud penderfyniadau trawsbleidiol a chefnogaeth.

Fel rheolydd data, mae gan CLlLC ddyletswydd i roi gwybod i unigolion am yr wybodaeth a gedwir ganddi. Dylai’r wybodaeth hon grynhoi pam ei bod yn cael ei chadw ac unrhyw bartïon eraill y gellir ei throsglwyddo iddynt. Bydd CLlLC yn cynghori unigolion am hyn drwy Brosesu Teg mewn iaith gryno, glir, syml ac am ddim.

https://www.wlga.cymru/wlga-data-protection-policy