Llongyfarch disgyblion TGAU

Dydd Iau, 22 Awst 2013

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi llongyfarch disgyblion y wlad heddiw am eu canlyniadau yn arholiadau Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU). 

Yn ôl y canlyniadau ar gyfer 2013, sydd wedi’u cyhoeddi heddiw, mae safonau’r un fath â’r llynedd gan fod 65.7% o’r ymgeiswyr wedi ennill graddau A*-C. 

Mae’n galonogol gweld bod Cymru yn nes at weddill y Deyrnas Gyfunol bellach ynglŷn â’r graddau uchaf (A*ac A) – 3.2% eleni o’i chymharu â 2.1% y llynedd. 

Mae Bagloriaeth Cymru yn mynd o nerth i nerth hefyd, gan fod mwy o ymgeiswyr a llwyddiannau nag erioed yn y lefelau canolradd a sylfaenol. 

79% o’r ymgeiswyr enillodd Ddiploma Ganolradd Bagloriaeth Cymru eleni o’i chymharu â 73% yn 2012, ac mae canran y rhai enillodd y Ddiploma Sylfaenol yn well nag erioed, hefyd. 

Meddai’r Cyng. Ali Thomas (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd WLGA dros Addysg a’r Gweithlu: 

“Mae heddiw yn ymwneud â chydnabod doniau disgyblion Cymru. Dyma ddymuno’n dda iddyn nhw yn y gyrfaoedd maen nhw wedi’u dewis. Gobeithiwn y byddan nhw’n parhau i adlewyrchu ymdrechion proffesiynolion addysg yr ysgolion a’r awdurdodau lleol, sydd wedi gweithio’n ddyfal i’w hysgogi. Mae byd llywodraeth leol Cymru wedi ymroi i wella safonau addysg ledled y wlad, a gobeithio y bydd modd inni ragori ar y canlyniadau yma eto wrth helpu plant a phobl ifanc Cymru i gyflawni eu llawn dwf.” 

Diwedd

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30