WLGA yn canmol disgyblion TGAU

Dydd Iau, 23 Awst 2012

Llongyfarchodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ddisgyblion Cymru heddiw am eu canlyniadau yn arholiadau TGAU. 

Yn ôl y canlyniadau sydd wedi’u cyhoeddi heddiw ar gyfer 2012, enillodd 65.4% o ddisgyblion TGAU raddau A*-C – cystal â’r canlyniadau ar gyfer y deyrnas i gyd, sy’n dangos bod lefel y graddau wedi gostwng ychydig ers y llynedd. 

Mae’n galonogol gweld bod Cymru wrthi’n cau’r bwlch rhyngddi a gweddill y deyrnas o ran graddau A* ac A – 3.2% oedd y gwahaniaeth eleni o’i gymharu â 3.7% yn 2011. 

Llwyddiant arall yw’r ffaith bod 7,210 o ymgeiswyr (73% o’r rhai gwblhaodd y rhaglen) wedi ennill Diploma Canolradd Bagloriaeth Cymru yn 2012 o’i gymharu â 4,021 (67%) yn 2011. Dyma’r nifer uchaf erioed. 

Meddai’r Cyng. Ali Thomas (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd WLGA dros Addysg a’r Gweithlu: 

“Mae diwrnod cyhoeddi canlyniadau TGAU yn ymwneud â chydnabod doniau disgyblion Cymru. Mae gan bob un ohonyn nhw lawer i’w gynnig a dyma ddymuno’n dda iddyn nhw ar gyfer y dyfodol. Gobeithiwn ni y byddan nhw’n parhau i adlewyrchu ymdrech proffesiynolion addysg yr ysgolion a’r awdurdodau lleol sydd wedi gweithio’n ddyfal i’w hysgogi nhw. 

Wrth gwrs, rydyn ni’n pryderu am y ffaith bod lefel y graddau wedi gostwng ychydig, ond mae canlyniadau Cymru cystal â thuedd gyffredinol gweddill y deyrnas eleni. Fe ddylen ni ddathlu llwyddiant disgyblion unigol sydd wedi gweithio’n galed i ragori yn yr arholiadau a gosod sylfaen cadarn ar gyfer y dyfodol. Bellach, mae angen ychwanegu at y canlyniadau hynny a pharhau i helpu plant a phobl ifanc fel y bydd pob disgybl yn y wlad yma yn cyflawni ei lawn dwf.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30