Cyfarfodydd Aelodau Cabinet CLlLC

Cyfarfod Aelodau Cabinet WLGA dros yr Amgylchedd 

18 Gorffennaf 2017 - Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Mae papurau ategol ar gyfer Cyfarfod Aelodau Cabinet WLGA dros yr Amgylchedd cynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2017 ar gael i weld yma

  • Strategic overview and scene setting (Saesneg yn unig): Tim Peppin (WLGA)
  • Important parts of the legal framework (Saesneg yn unig): Neville Rookes (WLGA)
  • Waste and Resource Management – Key issues for Members (Saesneg yn unig): Craig Mitchell (WLGA)
  • Flooding and Water Management: The main challenges for authorities (Saesneg yn unig): Jean-François Dulong (WLGA)

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30