Un o brosiectau adfywio Cymru wedi'i ddewis ar gyfer cynhadledd yn Ewrop

Dydd Mercher, 21 Mawrth 2012

Mae prosiect adfywio Bae Colwyn, Rhaglen 'Bywyd y Bae+’ wedi'i ddewis o blith amryw brosiectau ledled Ewrop yn enghraifft o arferion gorau datblygu cynaladwy. Fe fydd yn rhan o Gynhadledd Pwyllgor y Rhanbarthau 2012 yn Copenhagen yr wythnos hon (22ain- 23ain Mawrth). 

Bydd yno dros 300 o feiri a llywyddion o ranbarthau ledled Ewrop yn ogystal â phenseiri a chynllunwyr trefol blaengar fydd yn cwrdd i rannu syniadau am ddatblygu trefi'n gynaladwy yn y dyfodol. Bydd cynrychiolydd WLGA yn y pwyllgor, y Cyng. Bob Bright (Casnewydd) yno, hefyd. Bydd Rhaglen 'Bywyd y Bae+' ochr yn ochr â phrosiectau eraill o amryw ddinasoedd a rhanbarthau Ewrop mewn arddangosfa o'r enw 'Prydferth, glas, craff a chynhwysol: Dinasoedd lliwgar' fydd yn tynnu sylw at arferion gorau'r pedwar maes isod: 

• pensaernïaeth a chynllunio trefi; 
• effeithlonrwydd ynni a chludiant/datblygu cynaladwy; 
• arloesi a strategaethau arbenigo craff; 
• cynhwysiant, arloesi cymdeithasol a chyflogaeth. 

Nod Rhaglen 'Bywyd y Bae+' yw casglu a gwella popeth sy'n hanfodol i'r gymuned. Mae'r prosiect wedi'i ddewis yn enghraifft o arferion gorau maes 'cynhwysiant, arloesi cymdeithasol a chyflogaeth'. 

Meddai'r Cyng. Chris Holley (Abertawe), Llefarydd WLGA dros Adfywio a Materion Ewrop: 

“Mae rôl allweddol i fyd llywodraeth leol ynglŷn â phontio i economi gwyrdd. Rydyn ni'n dibynnu ar bolisïau ac arian Undeb Ewrop i'n helpu ni i wneud hynny, fodd bynnag. Mae Cynhadledd Pwyllgor y Rhanbarthau 2012 yn gyfle gwych i gynrychiolwyr rhanbarthau'r gwledydd sy'n aelodau o Undeb Ewrop ddod at ei gilydd, rhannu profiad a gofalu bod materion trefol yn flaenoriaeth i'r undeb. Mae Rhaglen 'Bywyd y Bae+' yn gwella byd pobl Bae Colwyn yn fawr. Mae'r ardal wedi'i nodi'n un ac ynddi lawer o amddifadedd, ac mae'n newyddion da bod y rhaglen wedi'i dewis ar gyfer arddangosfa'r gynhadledd ac y bydd yn enghraifft i ddinasoedd a rhanbarthau eraill Ewrop o ran yr arferion gorau.” 

Meddai Rob Dix, Rheolwr Rhaglen Ardal Adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: 

“Rydyn ni'n falch o'r hyn sydd wedi'i gyflawni ym Mae Colwyn. Mae'n arbennig o dda cael clod am ein ffordd gyfun o adfywio'r dref trwy gynnwys pobl a mudiadau lleol a gweld effaith llwyddiant Rhaglen Adfywio 'Bywyd y Bae+' ar ei ffyniant.” 

Diwedd 

Nodiadau i olygyddion 

• Mae rhagor o wybodaeth am Raglen 'Bywyd y Bae+' Bae Colwyn ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: http://www.conwy.gov.uk/sectionextra.asp?cat=8003&Language=1 

• Pwyllgor y Rhanbarthau: Cynulliad gwleidyddol sy'n galluogi rhanbarthau ac ardaloedd i fynegi eu barn am bolisïau a deddfau Undeb Ewrop. Bydd pumed gynhadledd y pwyllgor ar 22ain-23ain Mawrth. Mae rhagor o wybodaeth ar: http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=4c31f5f4-10c9-4472-8358-844e0b5cb9b6

Categorïau: Ewrop Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30