Compendiwm Data Gwastraff 2016-17

Taenlen gynhwysfawr yw Compendiwm Data Gwastraff 2016-17 a gynhyrchwyd ar y cyd gan WLGA a WRAP. Mae’n cynnwys ystod eang o ddata gweithredol a pherfformiad ynghylch rheoli gwastraff ac mae wedi’i drefnu yn unol â’r chwe phennawd canlynol:   

  1. Cyflwyniad
  2. Casgliadau - Crynodeb o'r wybodaeth
  3. Seilwaith Casglu Gwastraff
  4. Data am Wastraff Preswyl
  5. Data am Wastraff Dibreswyl
  6. Data am Gyllid Gwastraff
  7. Data Gweithredol
  8. Data Demograffig Allweddol

Mae’r data wedi’i gasglu o ffynonellau niferus gan gynnwys Adroddiadau Cyllid Gwastraff y Rhaglen Gwella Gwastraff, WDF, adroddiadau meincnodi a WRAP.

Mae'r Compendiwm Data Gwastraff 2016-17 ar gael i swyddogion awdurdodau leol yn unig o'r Hyb Meincnodi Ariannol Gwasanaethau Gwastraff Hwb. Cliciwch ar y ddolen yma am cyfarwyddiadau ymuno i'r hyb.


Dolen: WRAP (Waste and Resources Action Programme)


Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30