Teyrnged i'r Cynghorydd Anthony Christopher

Dydd Iau, 15 Mai 2014

Mae’n ddrwg gan WLGA glywed bod y Cynghorydd Anthony Christopher, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, wedi marw. 

Mae brwydr Anthony yn erbyn cancr dros yr 11 mlynedd diwethaf wedi bod yn un hir ac anodd ond, er gwaetha’r afiechyd, amlygodd ymrwymiad ac ymroddiad eithriadol i wasanaethau cyhoeddus Cymru. 

Ac yntau’n gefn i’w gymuned yng ngogledd Aberaman ers dros 25 mlynedd, roedd Anthony yn frwd iawn o blaid llywodraeth leol. Byddai’n barod bob amser i siarad yn blwmp ac yn blaen lle roedd o’r farn y byddai o les i’w gymuned. 

Fe hoffai WLGA gyfleu pob cydymdeimlad i deulu, cyfeillion a chydweithwyr Anthony. Bydd yn chwith iawn ar ei ôl. 

Meddai’r Cynghorydd Bob Wellington (Tor-faen), Arweinydd WLGA: 

“Mae wedi bod yn bleser ac yn fraint inni weithio ochr yn ochr â’r Cynghorydd Anthony Christopher. Fe fyddai e’n cyfrannu bob tro i’n trafodaethau cenedlaethol ac roedd ei ymroddiad i Rondda Cynon Taf yn ddigymar. Mae Anthony wedi arwain yr awdurdod trwy gyfnod anodd iawn. Yn anffodus, bu rhaid i bob un o gynghorau Cymru gwtogi ar ei wasanaethau yn ystod y cyfnod hwnnw ac, yn ei ffordd onest nodweddiadol, roedd Anthony wedi rhybuddio am effaith hynny ar y cymunedau roedd yn eu cynrychioli. Er gwaethaf ei afiechyd, fyddai ddim yn osgoi’r un her ac mae hynny’n dangos bod tipyn o ruddin ynddo. Rydyn ni wedi colli cydweithiwr a chyfaill annwyl, a hoffen ni estyn pob cydymdeimlad i’w deulu a’i gyfeillion.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30