Llongyfarch disgyblion am ganlyniadau

Dydd Iau, 14 Awst 2014

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi llongyfarch disgyblion am y canlyniadau yn arholiadau’r Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Gan fod canlyniadau’r Safon Uwch yn well ar frig y raddfa a bod llwyddiant yn Niploma Bagloriaeth Cymru wedi cynyddu, mae’n ymddangos bod deilliannau addysgol y wlad ar gynnydd.

Mae canran yr ymgeiswyr a enillodd A* wedi cynyddu at 6.7% – y deilliant gorau yng Nghymru ers ei chyflwyno yn 2010. Mae nifer y rhai a enillodd raddau rhwng A* a B wedi cynyddu yn 2014, hefyd.

Roedd mwy o ymgeiswyr a llwyddiannau nag erioed o ran Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru. Safodd 10,666 o ymgeiswyr o 170 o ysgolion, colegau a sefydliadau addysg eraill yr arholiadau. Enillodd 9,288 (87.1%) y Ddiploma Uwch – mwy nag erioed.

Meddai’r Cynghorydd Ali Thomas, Llefarydd WLGA dros Addysg:

“Heddiw, rhaid cydnabod ymroddiad a doniau disgyblion ledled Cymru, ac rydyn ni’n dymuno’n dda i bob un ohonyn nhw ar gyfer y dyfodol. Rhaid llongyfarch yr ysgolion, yr awdurdodau lleol a’r colegau hefyd am weithio’n ddyfal i helpu’r disgyblion i ragori.”

“Mae’r canlyniadau yma cystal â rhai’r blynyddoedd diwethaf hyn ac fe fyddan nhw’n sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol wrth fynd ati i ofalu y bydd cyflawniad addysgol ein disgyblion cystal â’r hyn sy’n cael ei gyflawni yng ngwledydd blaengar y byd.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30