CLILC

 

Codi treth y cyngor i ddiogelu gwasanaethau lleol

  • RSS

Archifau

Dydd Mercher, 30 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion
Dydd Mercher, 30 Mawrth 2016

A threth cynghorau lleol Cymru wedi cynyddu o 3.5% ar gyfartaledd, maen nhw’n parhau i bennu cyfradd deg i ddiogelu gwasanaethau lleol hanfodol.

Meddai Steve Thomas, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA):

“Mae cyfradd treth pob cyngor yn ymwneud yn uniongyrchol â gallu byd llywodraeth leol i gynnig gwasanaethau rheng flaen hanfodol.  Mae’r cynnydd ar gyfartaledd yn nhreth pob cyngor ar gyfer 2016-17, sef 3.5%, yr un faint â’r rhai blaenorol dros y 10 mlynedd diwethaf.  Byddai cynnydd sy’n uwch na’r cyfartaledd yn adlewyrchu’r ffaith bod angen cynnal mwy a mwy o wasanaethau trwy dreth y cyngor yn sgîl y toriadau parhaus yng nghyllideb llywodraeth leol.  Gan fod sawl cyngor wedi siarad â phobl ei fro ynglŷn â phennu’r gyllideb – gorchwyl mwyfwy anodd y dyddiau yma – rydyn ni’n gwybod bod llawer o gymunedau’n fodlon talu tipyn mwy i gadw gwasanaethau sy’n bwysig iddyn nhw.”

“Mewn adroddiad yn ddiweddar, argymhellodd comisiwn annibynnol y dylen ni newid trefn treth y cynghorau yn rhan o newidiadau ehangach yn ein ffordd o ariannu eu gwaith.  Rydyn ni o’r farn bod cynghorau lleol yn ceisio eu gorau glas i gynnig cyfradd deg i’w cymunedau, ond bod gwir angen newidiadau bellach fel y gallwn ni gynnal trefn ariannu llywodraeth leol yn y dyfodol a gofalu y bydd modd i’r cynghorau lleol gynnig y gwasanaethau mae sawl cymuned yn dibynnu arnyn nhw.”

DIWEDD

https://www.wlga.cymru/new-council-tax-rates-set-to-help-protect-local-services