Cau labordy - rhybudd am bwysau cyllidebol

Dydd Iau, 28 Awst 2014

Mae’r ffaith bod unig labordy profi bwyd sector cyhoeddus Cymru wedi cau yn dangos y gallai gwasanaethau hanfodol ddiflannu o achos prinder arian ym myd llywodraeth leol.

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

“Mae cyllidebau adrannau diogelu’r cyhoedd wedi gostwng o 30% ar gyfartaledd ac mae’r ffaith bod labordai cynghorau lleol wedi cau yn dangos bod gwasanaethau a chyfleusterau hanfodol yn diflannu’n gyflym o achos toriadau llym yng nghyllideb byd llywodraeth leol Cymru.”

“Y gwir yw na all adrannau diogelu’r cyhoedd yng Nghymru fforddio cynnal yr amryw wasanaethau maen nhw wedi’u cynnig dros y blynyddoedd. Er hynny, bydd cynghorau lleol yn parhau i gydweithio’n agos â sefydliadau megis Asiantaeth y Safonau Bwyd a Llywodraeth Cymru i orfodi pawb i gadw at safonau priodol er diogelwch y cyhoedd.”

“Mae hanes rhagorol i wasanaethau diogelu’r cyhoedd yng Nghymru o ran eu gallu i adweithio yn ôl amgylchiadau cyfnewidiol megis achosion o afiechyd a thwyll ynglÅ·n â bwyd. Byddan nhw’n parhau i ddyfeisio ffyrdd newydd o gydweithio i helpu i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Does dim dwywaith, fodd bynnag, bod hynny’n fwyfwy anodd yn y sefyllfa ariannol mae byd llywodraeth leol Cymru ynddi ar hyn o bryd.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30