CLILC

 

Cynllun Benthyciadau Gwella Cartrefi

Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r awdurdodau lleol sydd wedi datblygu Cynllun Benthyciadau’r Gwella Cartrefi er mwyn cynnig i unigolion a chwmnïau arian ychwanegol a fydd yn eu helpu i wella cartrefi fel y bydd rhagor o gartrefi o safon ar gael. Bydd y cynllun yn defnyddio £10 miliwn sydd ar gael i’r awdurdodau lleol trwy Lywodraeth Cymru ar gyfer benthyciadau gwella cartrefi.


Dolenni:

(Bydd rhai dolenni yn agor yn Saesneg)


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jim Mckirdle

https://www.wlga.cymru/home-improvement-loans-scheme