Gaeaf garw yn ychwanegu at gostau trwsio ffyrdd

Dydd Mawrth, 05 Mawrth 2013

Mae cynghorau lleol yng Nghymru yn gorfod ymdopi â chostau uwch ar gyfer trwsio ffyrdd wedi i’r llifogydd a’r oerfel diweddar gyfuno i ddifrodi rhwydwaith ffyrdd Cymru yn sylweddol. 

Tra bod y gwaith o fesur faint o ddifrod sydd wedi’i wneud i ffyrdd Cymru, mae’r ffigurau ar gyfer 2011/12 yn dangos bod 13.5% o’r ffyrdd mewn cyflwr ‘gwael’ er bod safon rhwydwaith y priffyrdd yng Nghymru wedi gwella. Gaeaf garw 2010 sy’n bennaf gyfrifol am hynny gan iddo achosi gwerth dros £600 miliwn o ddifrod i ffyrdd ledled y DG. 

Tybir bod cynghorau lleol eisoes yn gorfod dod o hyd i £170-200 miliwn i drwsio wyneb ffyrdd ac mae disgwyl i’r tywydd eithafol a gawsom yng Nghymru’n ddiweddar ychwanegu at y gost yma’n sylweddol. 

Yn ôl y Cynghorydd Anthony Christopher (Rhondda Cynon Taf), Llefarydd WLGA am Ffyrdd, Isadeiledd a Thrafnidiaeth: 

“Mae cynghorau lleol wedi bod drwy gyfnod anodd yn sgil y tywydd eithafol diweddar gan fod llifogydd ac oerfel wedi cyfuno i rwygo talpiau sylweddol o rwydwaith ein ffyrdd. O ystyried bod Asiantaeth yr Amgylchedd yn rhybuddio y gallai tywydd mor eithafol ddigwydd yn amlach yn y dyfodol, bydd angen cydweithio’n strategol i gadw rhwydwaith ein ffyrdd ar agor ac mewn cyflwr derbyniol. 

“Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cydnabod hyn drwy gynnig £60m yn ychwanegol ar gyfer rhwydwaith y priffyrdd yn ystod 2012-13 drwy Gynllun Benthyg Llywodraeth Leol. Mae’r cynllun presennol i fod i ddod i ben yn 2015, ond mae byd llywodraeth leol yn gobeithio y caiff ei ymestyn fel bod fframwaith buddsoddi effeithiol yn parhau i fod ar gael er mwyn trwsio priffyrdd ar sail fwy hirdymor. 

“Mae arweinwyr cynghorau a Gweinidog Byd Llywodraeth Leol, Cymunedau a Thrafnidiaeth hefyd wedi cytuno’n ddiweddar i ystyried cyfleoedd i gydweithio yn y meysydd cynllunio, rheoli a pheirianneg sy’n gysylltiedig â gwella a chynnal rhwydwaith y priffyrdd. Gyda lwc, drwy ganfod ffyrdd mwy effeithiol, uniongyrchol a rhatach o weithio, bydd modd arbed rhagor o arian a’i ail-fuddsoddi yn rhwydwaith ffyrdd Cymru.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30