Cynnal gwasanaethau addysg Cymru yn y dyfodol

Dydd Mercher, 23 Ionawr 2013

Gan ymateb i gyhoeddiad Leighton Andrews AC, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, mae arweinyddion y 22 gyngor wedi pwysleisio mai addysg yw eu prif flaenoriaeth a bod byd llywodraeth leol am wella deilliannau addysgol plant a phobl ifanc a chodi safonau er lles pawb sy’n dysgu. 

Meddai’r Cynghorydd Ali Thomas (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd WLGA dros Addysg: 

“Rwy’n croesawu’r ffaith bod Robert Hill wedi’i benodi i arwain yr adolygiad yma ac yn bwriadu ymgysylltu’n llawn ag e i gyflwyno dadl gadarn am y ffordd ymlaen i addysg yng Nghymru. Mae WLGA wedi dweud mai ei pholisi craidd yw cadw cyfundrefn sy’n atebol yn lleol ac yn ddemocrataidd yng Nghymru, gan gydnabod bod angen cyflawni rhagor a newid y gyfundrefn honno er gwell. Rydyn ni’n rhannu gwasanaethau gwella ysgolion er mis Medi ac rydyn ni wedi awgrymu y gallai’r Gweinidog creu partneriaeth gwella addysg i gydnabod bod angen cyflawni rhagor.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30