Parhau a'r cynnydd yn nhrefn addysg Cymru

Dydd Mawrth, 08 Rhagfyr 2015

Mae WLGA wedi croesawu cyllideb arfaethedig Llywodraeth Cymru a fydd yn helpu i barhau â’r cynnydd yng gwasanaeth addysg pob bro yn ogystal â chynnig rhagor o hyblygrwydd i’r cynghorau lleol.

Yn ôl y gyllideb gyhoeddodd Llywodraeth Cymru, bydd yn parhau i fuddsoddi ym maes addysg a diogelu’r ariannu ar gyfer ysgolion gan gynnwys Rhaglen Her Ysgolion Cymru a Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif sydd i’w cynnal ar y cyd â’r ysgolion a’r cynghorau.

Mae’r gyllideb arfaethedig yn amlygu parodrwydd i ystyried symleiddio trefn gymhleth y grantiau a ddefnyddir i ariannu gwasanaethau addysgol lleol – cam mae’r cynghorau o’r farn y bydd yn cryfhau eu gallu i ymateb yn uniongyrchol i anghenion ysgolion lleol a’u disgyblion.

Meddai’r Cyng. Ali Thomas OBE (Castell-nedd Port-Talbot), Llefarydd Addysgol WLGA:

“Dim ond yr wythnos ddiwethaf y cawson ni wybod mai’r rhai gorau erioed oedd canlyniadau TGAU Cymru eleni, llwyddiant sy’n dangos sut mae perthynas y cynghorau lleol â Llywodraeth Cymru wedi datblygu er gwell safonau addysg yn y wlad yma.”

“Mae arolygwyr Estyn wedi cydnabod bod gwasanaethau addysgol Cymru ar gynnydd bellach.  Mae’r gyllideb arfaethedig yma’n cynnig arian sylweddol ychwanegol ar gyfer y gwasanaethau hynny i barhau â chyflymder y newid a hwyluso rhagor o welliannau cyn bo hir.”

“Edrychwn ni ymlaen at gydweithio â Llywodraeth Cymru dros yr wythnosau i ddod er mwyn gofalu y byddwn ni’n ddefnyddio’r arian mor effeithlon ag y bo modd.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30