Arian ar gyfer budd-dal treth y cyngor

Dydd Llun, 21 Ionawr 2013

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi croesawu arian Llywodraeth Cymru i helpu’r rhai sy’n hawlio budd-dal treth y cyngor yn y wlad hon. 

Ar ôl i Lywodraeth San Steffan ddiwygio’r wladwriaeth les, fe fyddai’r rhai sy’n hawlio budd-dal treth y cyngor yng Nghymru wedi colli £67, ar gyfartaledd, a byddai tua 230,000 o deuluoedd wedi talu rhywfaint o’r dreth am y tro cyntaf. 

Yn sgîl y cyhoeddiad y bydd £22 miliwn ychwanegol ar gael i’r cynghorau lleol, bydd yn bosibl parhau i helpu pobl i dalu biliau treth y cyngor yn ystod 2013-14. 

Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton, Dirprwy Arweinydd WLGA a’r Llefarydd dros Arian ac Adnoddau: 

“Roedd cynghorau lleol Cymru yn disgwyl y byddai’r arian ar gyfer budd-dal eu treth yn gostwng o 10% gan effeithio ar lawer o’r teuluoedd sy’n agored i galedi ariannol. Felly, mae’r cyhoeddiad y bydd modd defnyddio arian Llywodraeth Cymru i wneud iawn am y diffyg yn newyddion gwych gan y bydd 330,000 o deuluoedd sy’n cael hawlio budd-dal treth y cyngor yng Nghymru yn parhau i dderbyn y cymorth ariannol hanfodol hwnnw. 

Rhaid gweld y penderfyniad i ariannu’r diffyg sydd wedi deillio o newidiadau ym mudd-dal treth y cyngor yng nghyd-destun ehangach y diwygio yn nhrefn ein budd-daliadau. Bydd y diwygio’n creu beichiau ariannol ychwanegol i’r cynghorau a’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu. Trwy ddyrannu’r arian yma, bydd modd lleddfu’r anawsterau ariannol a’r toriadau y bydd rhai hawlwyr yn eu hwynebu pan ddaw effeithiau cynyddol y diwygio i’r amlwg dros y blynyddoedd nesaf. 

Rhaid i’r cynghorau weithio’n ddyfal bellach i gytuno ar gynlluniau gostwng eu trethi erbyn 31ain Ionawr fel y bydd pobl yn derbyn y budd-dal mewn pryd. Gobeithio y bydd modd mabwysiadu’r rheoliadau newydd yn ôl yr amserlen yma i ofalu bod y drefn yn parhau i weithredu’n esmwyth.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30