Fydd arian wrth gefn ddim yn datrys y broblem

Dydd Llun, 11 Awst 2014

Mae WLGA wedi dweud na fydd yr arian prin sydd wrth gefn yn datrys yr argyfwng o ran ariannu cynghorau lleol Cymru.

Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

“Er y gallai ymddangos bod digon o arian wrth gefn y cynghorau lleol ar yr olwg gyntaf, y gwir yw nad oes llawer ar gael i’w wario achos bod y daliannau cyffredinol wedi’u clustnodi i ddibenion penodol yn barod.”

“Rhybuddiodd Prif Archwilydd Cymru eleni fod rhai cynghorau’n dibynnu ar ddaliannau cyffredinol i ymdopi â diffyg cyllidebol yn hytrach na dyfeisio atebion mwy cynaladwy sy’n ymwneud â phenderfyniadau anodd, yn aml.  Dim ond unwaith mae modd gwario arian wrth gefn.  Ar ôl ei wario, byddai’r cynghorau’n agored i berygl y gallai fod rhyw wariant annisgwyl megis atgyweirio yn sgîl llifogydd, a fyddai dim arian wrth gefn.”

“Dros y tair blynedd nesaf, gallai fod disgwyl i’r cynghorau lleol arbed tua £880 miliwn yn eu cyllidebau.  Does gan yr un cyngor arian o’r fath wrth ei gefn ac, felly, does dim ateb syml i’r anawsterau ariannol enfawr mae’r cynghorau lleol yn eu hwynebu.”

“Mae’n werth holi pam y byddai’r cynghorau lleol yn codi gwrych y bobl trwy doriadau amhoblogaidd pe bai rhyw ffordd hawdd o ddatrys y broblem.  Yr ateb yw bod arian wedi’i gadw wrth gefn ar gyfer digwyddiadau annisgwyl.  Pe bai pob cyngor lleol yn penderfynu ei wario, fyddai dim digon i wneud iawn am doriadau un flwyddyn.”

 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30