Manylion cysylltu â’r cydlynwyr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Pen-y-bont ar Ogwr - Stuart Mitchell - stuart.mitchell@haloleisure.org.uk

Castell-nedd Port Talbot - Lisa Jones - l.jones9@npt.gov.uk / Claire Jones - c.m.jones1@npt.gov.uk

Abertawe - Jaqueline Morgan - Jacqueline.Morgan@swansea.gov.uk


Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Sir Gâr - Simon Davies - simondavies@carmarthenshire.gov.uk

Ceredigion - Paul Jones - paul.jones@ceredigion.gov.uk

Sir Benfro - Elaine Scale - elaine.scale@pembrokeshire.gov.uk


Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Powys - Shelley Jackson - shelley.jackson@freedom-leisure.co.uk


Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Blaenau Gwent - Tom Kivell – Tom.Kivell@aneurinleisure.org.uk

Caerffili - Craig James - jamesc5@caerphilly.gov.uk

Sir Fynwy - James Cook - JamesCook@monmouthshire.gov.uk

Casnewydd - Anna Pennington - anna.pennington@wales.nhs.uk

Tor-faen - Owen Thomas - OwenThomas@torfaenleisuretrust.co.uk


Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Merthyr Tudful - Carla Jackson - carla.jackson@merthyr.gov.uk

Rhondda Cynon Taf - Kevin Russell - kevin.russell@rctcbc.gov.uk


Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a Bro Morgannwg

Caerdydd - David Penikett - dpenikett@cardiff.gov.uk

Bro Morgannwg - Jamie Lane - jlane@valeofglamorgan.gov.uk


Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Ynys Môn - Mair Eluned - maireluned@anglesey.gov.uk

Conwy - Paul Francis - paul.francis@conwy.gov.uk

Sir Ddinbych - Rhian Roberts - rhian.roberts@denbighshire.gov.uk

Sir y Fflint - Stephanie Fearnley - stephanie.fearnley@aura.wales / Jay Davies –jay.davies@aura.wales

Gwynedd - Terry Williams - terryowenwilliams@gwynedd.llyw.cymru / James Richards Leigh - jamesleighrichards@gwynedd.llyw.cymru

Wrecsam - Joanna Hughes - JoannaJ.Hughes@wrexham.gov.uk / Gavin Mascal – gavin.mascal@wrexham.gov.uk


Rheolwr Cynllun Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymarfer Corff

Jeannie Wyatt-Williams - jeannie.wyattwilliams@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30