Manylion cysylltu â’r cydlynwyr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg


Bwrdd Iechyd Hywel Dda


Bwrdd Iechyd Addysgu Powys


Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan


Bwrdd Iechyd Cwm Taf


Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a Bro Morgannwg


Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


Rheolwr Cynllun Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymarfer Corff

Swyddog Cefnogi Polisi Cynllun Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymarfer Corff  

  • Elaine Scale – elaine.scale@wlga.gov.uk

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30