Gofyn am dystiolaeth o goffrau'r cynghorau lleol

Dydd Llun, 28 Medi 2015

Mae WLGA wedi croesawu comisiwn annibynnol fydd yn archwilio’r ffordd o ariannu cynghorau lleol Cymru.

Mae aelodau’r comisiwn yn arbenigwyr annibynnol a chanddynt brofiad eang o faterion ariannol gwladol.  Maen nhw wedi gofyn heddiw am dystiolaeth a ddefnyddir i gyfeirio proses werthuso fanwl ynglÅ·n â threfn ariannu cynghorau lleol Cymru ar hyn o bryd.

Gorchwyl y comisiwn yw llunio argymhellion am newid y drefn er lles i’r cynghorau a’u cymunedau fel ei gilydd.  Mae’r comisiwn wedi gofyn i bawb a chanddo ddiddordeb yn y pwnc gyflwyno tystiolaeth iddo erbyn dydd Gwener 16eg Hydref 2015.

Meddai’r Cyng. Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy Arweinydd a Llefarydd Ariannol WLGA:

“Rydyn ni’n croesawu’r comisiwn yma sydd wedi gofyn am dystiolaeth i’w defnyddio ar gyfer dadansoddi mewn modd gwybodus, cynhwysfawr ac annibynnol drefn dyrannu’r arian ymhlith cynghorau lleol Cymru.”

“Mae pwysau ariannol trymion ar y cynghorau lleol achos bod rhagolwg y bydd diffyg cyllidebol o ryw £900 miliwn erbyn 2019-20.  Yng ngoleuni hynny, rhaid ystyried yn drylwyr pa newidiadau y bydd eu hangen i greu trefn ariannu decach a mwy ymatebol i’r cynghorau lleol.”

“Dyma annog pawb ym maes llywodraeth leol a sector cyhoeddus Cymru i gydio yn y broses yma fel y gallwn ni ddod o hyd i ateb cynaladwy fydd yn hwyluso ariannu teg i wasanaethau cyhoeddus lleol Cymru.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30