Dim angen i Estyn fonitro gwasanaethau addysg mwyach

Dydd Iau, 24 Mawrth 2016

Mae WLGA wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw na fydd angen i Estyn gadw golwg ar wasanaeth addysg Cyngor Caerdydd mwyach.

Yn sgîl y cyhoeddiad hwnnw, does dim gwasanaethau addysg yn amryw gategorïau arbennig Estyn bellach.

Yn ystod cyfres ddiwethaf arolygiadau Estyn o awdurdodau lleol, penderfynwyd y byddai rhaid cadw llygad barcud ar wasanaethau addysg rhai ac y byddai angen gwella eraill yn sylweddol.  Yn sgîl ymweliadau monitro, mae Estyn o’r farn bellach fod pob un wedi amlygu’r cynnydd a’r gwelliannau priodol fel na fydd angen parhau yn y categorïau hynny.

Meddai llefarydd ar ran WLGA:

"Mae pawb ym maes llywodraeth leol wedi croesawu’r newyddion heddiw, a rhaid canmol gwaith dyfal ac ymroddiad yr awdurdodau lleol nad ydyn nhw’n ymwneud â chategorïau arbennig Estyn mwyach.  Bellach, mae’n bwysig bwrw ymlaen â’r gwella drwy’r amser a gofalu bod y gyfundrefn yn dysgu trwy brofiad y blynyddoedd diwethaf hyn."

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30