Dyletswyddau newydd Mesur Teithio'n Weithgar

Dydd Mawrth, 01 Hydref 2013

Mae WLGA wedi gofyn am fanylion ariannu eglur ar gyfer dyletswyddau newydd y cynghorau yn sgîl Mesur ‘Teithio’n Weithgar’ Cymru. 

Nod y mesur newydd yw ehangu a gwella rhwydwaith cerdded a seiclo Cymru trwy ofyn i’r awdurdodau lleol fapio, datblygu, cynnal a hybu rhwydwaith newydd o lwybrau seiclo a cherdded ledled y wlad. 

Meddai’r Cynghorydd Anthony Christopher (Rhondda Cynon Taf), Llefarydd WLGA dros y Ffyrdd, yr Isadeiledd a Thrafnidiaeth: 

“Mae byd llywodraeth leol yn cefnogi’n llwyr y syniad o wella cyfleusterau cerdded a seiclo lleol a chenedlaethol yng Nghymru ac mae’r cynghorau wedi cyflawni rôl bwysig yn barod ynglŷn â datblygu’r rhwydwaith presennol.” 

“Mae’r mesur newydd yma’n tynnu sylw at rôl ataliol llawer o wasanaethau’r cynghorau am y gallai ymdrech i ddatblygu a hybu llwybrau newydd fod yn bwysig iawn ynglŷn â gwella iechyd pobl a lleddfu rhai o’r pwysau hirdymor sydd ar wasanaethau’r GIG.” 

“Er bod byd llywodraeth leol yn cydweithio â’i bartneriaid eisoes i nodi ffyrdd arloesol o gyflawni’r dyletswyddau ychwanegol, dim ond trwy ariannu digonol y bydd modd inni wireddu holl bosibiliadau’r mesur newydd. Bydd cost prosesau peirianneg a chynllunio cymhleth yn effeithio’n fawr ar gyllidebau sydd o dan lawer o bwysau yn barod. Felly, bydd byd llywodraeth leol yn mynnu gwybodaeth eglur am faint o arian sydd ar gael i helpu i gyflawni nodau’r mesur yn ystod cyfnod economaidd mor ymestynnol.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30