CLILC

 

Posts in Category: Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru

  • RSS

Astudiaeth gyntaf o’i fath yn y DU i wella dealltwriaeth o brofiadau Anghenion Addysg Ychwanegol plant milwyr 

Mae prosiect ymchwil gyntaf o’i fath yn y DU wedi ei gomisiynu gan dîm Cefnogi Plant Milwyr Mewn Addysg Cymru, sy’n rhan o’r WLGA, i ddod a mewnwelediad ffres i brofiadau ac anghenion unigryw i blant staff y Lluoedd Arfog sydd gydag Anghenion Addysg ... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=46&mid=909&pageid=68