CLILC

 

Posts in Category: Gweithlu

  • RSS

Colli 37,000 o swyddi llywodraeth leol mewn cymunedau dros ddegawd 

Dydd Iau, 20 Mehefin 2019 Categorïau: Gweithlu Newyddion
Amlinella adroddiad a gyhoeddwyr heddiw yr effaith syfrdanol y mae degawd o gynni wedi ei gael ar weithlu cynghorau yng Nghymru. Mae llywodraeth leol wedi gorfod dioddef bron i £1bn o doriadau ers cycheyn cynni yn 2009. Dengys adroddiad y... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu cyllid gan Lywodraeth Cymru i helpu i gwrdd â chostau pensiynau 

Dydd Mercher, 13 Mawrth 2019 Categorïau: Gweithlu Newyddion
Mae CLlLC wedi croesawu cadarnhad gan Lywodraeth Cymru y bydd cyllid ychwanegol yn cael ei wneud ar gael yn 2019-20 i helpu i gwrdd â chostau ychwanegol yn gysylltiedig â newidiadau i bensiynau a cafodd eu cyhoeddi’n flaenorol gan Lywodraeth y... darllen mwy
 

Croesawu’r mesur ynglŷn ag undebau llafur 

Dydd Llun, 16 Ionawr 2017 Categorïau: Gweithlu Newyddion
Mae WLGA yn croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gyflwyno mesur a fyddai’n gwrthdroi effaith Deddf Undebau Llafur Llywodraeth San Steffan. Sefydlodd Llywodraeth San Steffan y llynedd Ddeddf yr Undebau Llafur sy’n dweud na fydd streic yn... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=42&mid=909&pageid=68