CLILC

 

Posts in Category: Cyllid ac adnoddau

  • RSS

Setliad gorau ers degawdau a hwb i gymunedau a gwasanaethau lleol, meddai CLlLC 

Dydd Mawrth, 21 Rhagfyr 2021 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae llywodraeth leol wedi croesawu un o’r setliadau cyllidebol gorau ers cychwyn datganoli, gan gydnabod yr heriau sylweddol sy’n parhau i fod ar gyllidebau cyngor. Bydd cynghorau yn gweld cynnydd o 9.4% ar gyfartaledd i’w refeniw craidd yn... darllen mwy
 

Cyllideb y Canghellor: Croesawu cyllid ychwanegol i Gymru 

Dydd Mercher, 27 Hydref 2021 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae CLlLC wedi croesawu cyllid ychwanegol i Gymru a gyhoeddwyd yng nghylideb Llywodraeth y DU. Cyhoeddodd y Canghellor gynnydd blynyddol o £2.5bn i gyllideb Llywodraeth Cymru dros y dair mlynedd nesaf, fydd yn rhoi cyfle i weinidogion i fuddsoddi... darllen mwy
 

Data newydd yn dangos gwir faint problem y tomennydd glo wrth i'r Prif Weinidog apelio am gyllid newydd 

Mae data newydd sy'n dangos gwir faint problem tomennydd glo Cymru wedi'u cyhoeddi heddiw wrth i Brif Weinidog Cymru wneud apêl newydd i Lywodraeth y DU fuddsoddi i ddiogelu tomennydd glo a 'helpu cymunedau sydd eisoes wedi rhoi cymaint'. Am y... darllen mwy
 

Cynghorau yn croesawu 3.8% o hwb cyllidebol ar gyfer 2021-22 

Dydd Mawrth, 22 Rhagfyr 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Heddiw, mae llywodraeth leol yn croesawu setliad ariannol cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru ar ddiwedd blwyddyn eithriadol. Bydd cynghorau yn gweld cynnydd cyfartalog o 3.8% i’w refeniw craidd yn 2021-22, yn cynrychioli hwb £172m o’i gymharu a’r... darllen mwy
 

CLlLC yn ymateb i Adolygiad Gwariant y DU 

Dydd Mercher, 25 Tachwedd 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae CLlLC wedi ymateb heddiw i Adolygiad Gwariant Llywodraeth y DU. Ymysg cyhoeddiadau’r Canghellor oedd rhewi cyflogau’r sector gyhoeddus y tu allan i’r GIG a £1.3bn yn ychwanegol mewn arian canlyniadol i Lywodraeth Cymru. Dywedodd y... darllen mwy
 

Cynghorau'n croesawu pecyn cymorth Llywodraeth Cymru ar bwysau ariannol Covid-19 

Dydd Llun, 17 Awst 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae CLlLC wedi croesawu’r pecyn cefnogaeth £260m ychwanegol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw, ar gyfer cyllid llywodraeth leol ychwanegol i dalu’r costau a’r pwysau ychwanegol yn sgil yr ymateb i COVID 19. Mae CLlLC, gan weithio... darllen mwy
 

Ymateb CLlLC i gyhoeddiad cyllid COVID-19 Gweinidog y DU dros Gymunedau, Tai a Llywodraeth Leol 

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth DU heddiw, dywedodd Arweinydd CLlLC y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf):
Dydd Sadwrn, 18 Ebrill 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
“Mae cyhoeddiad Llywodraeth y DU heddiw yn cydnabod pwysigrwydd cynghorau ar draws y DU ac mae’r £95m o arian canlyniadol yn gyfraniad i’w groesawu yn y frwydr yn erbyn Coronavirus yng Nghymru. Dyw gwaith cynghorau dros yr wythnosau diwethaf wedi... darllen mwy
 

Cyllideb y DU: “Rhowch sicrwydd hir dymor i wasanaethau cyhoeddus Cymru” 

Dydd Mawrth, 10 Mawrth 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae CLlLC heddiw yn galw ar Lywodraeth y DU i ymrwymo i fuddsoddiad parhaus mewn gwasanaethau cyhoeddus yn y Gyllideb yr wythnos yma. Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: “Mae gwasanaethau lleol yn... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu £12.8m o gyllid ychwanegol ar gyfer dyfarniad cyflog athrawon 

Dydd Mawrth, 22 Hydref 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Dysgu gydol oes Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru o £12.8m o gyllid ychwanegol i helpu i gwrdd â’r gost o godiadau i gyflogau athrawon. Dyma’r flwyddyn gyntaf i Lywodraeth Cymru allu gosod cyflogau ac amodau athrawon yn dilyn datganoli’r ... darllen mwy
 

Adolygiad Gwariant: “Mae’n amser i anrhydeddu addewid i fuddsoddi yng ngwasanaethau lleol hanfodol Cymru” 

Dydd Mercher, 04 Medi 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Yn dilyn yr Adolygiad Gwariant heddiw, mae arweinwyr cyngor yn galw am unrhyw gyllid ychwanegol a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru i’w fuddsoddi mewn gwasanaethau lleol hanfodol. Amlinelliad yw Adolygiad Gwariant Llywodraeth y DU o sut y bydd ... darllen mwy
 
Tudalen 1 o 3 1 2 3 > >>
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=38&pageid=68&mid=909&pagenumber=1