CLILC

 

Posts From Chwefror, 2022

  • RSS

CLlLC yn croesawu Bonws Gofal Cymdeithasol 

Dydd Llun, 14 Chwefror 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Mae CLlLC wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru eu bod am ddarparu £96m i roi taliad ychwanegol o £1,000 i filoedd o weithwyr gofal cymdeithasol, sy'n cyd-fynd â chyflwyno'r cyflog byw go iawn, Dywedodd y Cynghorydd Huw David... darllen mwy
 

CLlLC yn galw ar Drysorlys Llywodraeth y DU i egluro fel mater o frys y "£175m o gyllid ychwanegol" ar gyfer teuluoedd Cymru sy’n ei chael hi’n anodd. 

Dydd Mercher, 09 Chwefror 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
CLlLC yn galw ar Drysorlys Llywodraeth y Deyrnas Unedig i egluro fel mater o frys y "£175m o gyllid ychwanegol" ar gyfer teuluoedd Cymru sy’n ei chael hi’n anodd. Mae CLlLC yn galw ar Drysorlys Llywodraeth y Deyrnas Unedig i egluro fel mater o... darllen mwy
 

Annog busnesau sydd wedi eu heffeithio gan Omicron i wneud cais am gymorth ariannol 

Dydd Mercher, 09 Chwefror 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae busnesau yng Nghymru sydd wedi cael eu heffeithio gan ledaeniad cyflym Omicron, yn cael eu hannog i wneud cais i'w cyngor lleol am gymorth ariannol, os ydyn nhw’n gymwys i wneud hynny. Mae dau grant yn cael eu gweinyddu gan gynghorau ar... darllen mwy
 

Datganiad ar y cyd gan y 22 o arweinwyr cyngor yng Nghymru: Ymgyrch etholiadol teg a pharchus 

Dydd Mercher, 02 Chwefror 2022 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Yng nghyfarfod Bwrdd Gweithredol CLlLC ddydd Gwener, fe gytunodd arweinwyr y cynghorau i wneud datganiad ar y cyd yn galw ar gynghorwyr a’r holl ymgeiswyr yn etholiadau lleol mis Mai i ymrwymo i ymgyrch etholiadol teg a pharchus: Rydym i gyd ... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=2&year=2022&pageid=68&mid=909