CLILC

 

Posts From Chwefror, 2019

  • RSS

Gweithio ar y cyd yn "hanfodol" i baratoi at ganlyniadau Brexit  

Dydd Iau, 14 Chwefror 2019 Categorïau: Ewrop Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Mae Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi dweud heddiw fod cyfuno ymdrechion ar draws sectorau gofal cymdeithasol ac iechyd yn hanfodol i ddygymod ag effeithiau posib Brexit. Tra’n siarad mewn cynhadledd arbennig i gefnogi sector... darllen mwy
 

Cyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Grant Byw'n Annibynnol Cymru 

Dydd Mawrth, 12 Chwefror 2019 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Mewn cyfnod o lymder, mae unrhyw gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol i’w groesawu a rwy’n falch gweld... darllen mwy
 

Cynghorau a Chyfoeth Naturiol Cymru yn diogelu perthynas newydd flaengar 

Dydd Iau, 07 Chwefror 2019 Categorïau: Newyddion Yr amgylchedd, gwastraff a bioamrywiaeth
Mae awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi ymrwymo i arddel trefniant partneriaeth newydd a fydd yn cefnogi gwell cydweithredu a chydlynu mewn materion amgylcheddol. Eisoes, mae cynghorau a CNC yn gweithio ar y cyd mewn meysydd... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=2&year=2019&pageid=68&mid=909