Posts From Mehefin, 2014

Bydd rhagor o doriadau'n chwalu gwasanaethau 

Mae byd llywodraeth leol yn rhybuddio y bydd rhagor o doriadau cyllidebol yn 2015-16 yn arwain at dranc llawer o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Ar ôl awgrymu yn wreiddiol y byddai’n cwtogi o 1.5% ar gyllidebau’r cynghorau lleol yn 2015-16,... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 27 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Cyngor Dinas Caerdydd fydd yn cynnal y gwasanaeth mabwysiadu gwladol newydd 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi’i ddewis i gyflawni rôl hanfodol ynglŷn â chynnal gwasanaeth newydd sydd i gyflymu a gwella proses mabwysiadu plant yng Nghymru. Mae disgwyl y bydd y gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno’n ffurfiol fis Tachwedd yn ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 26 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Nod cyffredin - datganiad ar y cyd ar wella'r gynrychiolaeth o fenywod mewn bywyd cyhoeddus 

Ar 25 Mehefin, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn llofnodi ymrwymiad ar y cyd i wella'r gynrychiolaeth o fenywod mewn bywyd cyhoeddus. Mae'r tri sefydliad eisoes wedi gweithredu rhaglenni ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 25 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Gosod pobl wrth galon gwasanaethau - dyna fydd yr alwad i arweinwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru 

Caiff arweinwyr gofal cymdeithasol eu herio’r wythnos hon i feddwl yn greadigol er mwyn rhoi pobl Cymru wrth galon eu gwasanaethau. Pobl yw calon gofal yw prif thema’r Gynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Genedlaethol Cymru yn Llandudno. Bydd y... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 25 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Adolygiad WLGA o Drefniadau Llywodraethu Cyngor Sir Gâr 

Mae Cyngor Sir Gâr wedi gofyn i WLGA adolygu ei drefniadau llywodraethu trwy gyfrwng cymheiriaid annibynnol. Cytunodd arweinyddion cylchoedd gwleidyddol y cyngor ar orchwyl yr adolygiad ac fe roes y cynghorwyr i gyd sêl eu bendith arno (yn amodol ar ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 24 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Diwedd camau arbennig ar ôl llwyddiant addysgol 

O ganlyniad i’r hyn mae byd llywodraeth leol Cymru wedi’i gyflawni i wella trefn addysg y wlad, mae camau arbennig wedi dod i ben mewn nifer o gynghorau lleol. Felly, dyw Cyngor Sir Benfro, Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Ynys Môn ddim yng... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 20 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Ymateb yn lleol i lymder yn y sector cyhoeddus 

A hwythau’n wynebu mwy a mwy o alw am wasanaethau cyhoeddus, llai a llai o arian ar eu cyfer a digon o ddyfalu am ad-drefnu maes llywodraeth leol, bydd arweinyddion y sector cyhoeddus yn cwrdd heddiw i drafod rôl, strwythur a chynaladwyedd 22 gyngor ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 19 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Cydnabyddiaeth i Arweinydd WLGA yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines 

Mae Arweinydd WLGA, y Cynghorydd Bob Wellington, wedi’i gydnabod ymhlith amryw enwogion y chwaraeon, byd adloniant a’r gwasanaethau cyhoeddus trwy ei ddyrchafu’n Gadlywydd o Ymerodraeth Prydain yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines. Mae’r ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 16 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Rhagori o ran casglu treth y cyngor 

Mae canran y dreth sydd wedi’i chasglu gan gynghorau lleol Cymru wedi cyrraedd y lefel uchaf ers cyflwyno’r drefn bresennol ym 1993. Yn ôl ystadegau sydd wedi’u cyhoeddi ar gyfer 2013-14, fe gasglodd y cynghorau lleol 97% o’r holl dreth sy’n... darllen mwy
 
Dydd Iau, 12 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Trafod tynged llywodraeth leol 

Bydd rôl byd llywodraeth leol Cymru o dan sylw pan ddaw arweinyddion y sector gwladol ynghyd yn Llandudno ddydd Iau 19eg Mehefin 2014. Gan fod llymder parhaus yn y sector hwnnw, mwy a mwy o alw am ei wasanaethau cyhoeddus a chryn dipyn o ddyfalu... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 11 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30