WLGA yn croesawu Mesur 'Safonau a Chyfundrefn Ysgolion' Cymru

Dydd Llun, 23 Ebrill 2012

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn croesawu Mesur ‘Safonau a Chyfundrefn Ysgolion’ Cymru sydd newydd gael ei gyhoeddi, ac yn cefnogi ymdrechion Llywodraeth Cymru i wella deilliannau a chwtogi ar fiwrocratiaeth. Mae byd llywodraeth leol wedi bod yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i fireinio rhannau o’r mesur ac mae llawer o’r gwaith manwl heb ei wneud eto. Bydd WLGA yn parhau i gydweithio â Llywodraeth Cymru i wella safonau addysg ledled y wlad.

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30