Croesawu adroddiad am Fesur Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2013

Ar y cyfan, mae WLGA wedi croesawu’r adroddiad gyhoeddodd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad heddiw yn sgîl archwilio Mesur ‘Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles’ Cymru. 

Cyflwynodd WLGA dystiolaeth i’r pwyllgor yn ystod proses graffu i ystyried a yw’r mesur yn cyd-fynd ag amcanion allweddol, sef gwella byd y rhai mae angen gofal a chymorth arnyn nhw a symleiddio’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gofal cymdeithasol. 

Meddai Llefarydd WLGA dros y Gwasanaethau Cymdeithasol, y Cynghorydd Mel Nott: “Dyma gyfle pwysig i ofalu bod gwasanaethau gofal cymdeithasol yn gallu ateb heriau’r dyfodol. Mae’n hanfodol inni lunio’r mesur yma’n gywir, ac mae’n dda gyda ni bod y pwyllgor wedi derbyn llawer o sylwadau WLGA. Yr her nesaf yw trefnu i Lywodraeth Cymru a byd llywodraeth leol gydweithio i ofalu y bydd digon o adnoddau ar gyfer y mesur ac amserlen i’w gyflwyno’n raddol fel y gallwn ni wella byd y rhai sy’n defnyddio gwasanaethau.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30