WLGA yn croesawu cyhoeddiad am Fesur 'Gwasanaethau Cymdeithasol'

Dydd Mawrth, 24 Ionawr 2012

Croesawodd y Cynghorydd Meryl Gravell (Sir Gâr), Llefarydd WLGA dros Ofal Cymdeithasol, ddatganiad y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol heddiw ynglŷn â Mesur 'Gwasanaethau Cymdeithasol'. Meddai: 

"Rydyn ni'n croesawu'n fawr ddatganiad y Dirprwy Weinidog heddiw. Ein barn ni yw y bydd y mesur newydd o gymorth mawr ynglŷn â thrawsffurfio gwasanaethau cymdeithasol Cymru. Dyma gadarnhau'r ymrwymiad amlinellon ni yn ein hymateb yn ddiweddar i strategaeth 'Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu' fydd ar waith dros y 10 mlynedd nesaf. Edrychwn ni ymlaen at gydweithio â phartneriaid i gynnal gwasanaethau cymdeithasol er lles pobl Cymru."

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30